Kalendárium: Květen 2020

Pro nevidomé a slabozraké

Muzeum Cheb nabízí nevidomým a slabozrakým dvě tématicky zaměřené besedy s haptickými prvky. První z nich je beseda s názvem Dílna archeologa, která je koncipována jako povídání nejen o regionální archeologii s haptikou. Druhá beseda nazvaná Chebské náměstí představí věrný dřevěný model chebského náměstí doplněný tištěným průvodcem pro nevidomé.

Jaro na Komorní hůrce a v údolí Ohře

 2.5.2020

Jarní květena Komorní hůrky, hájů na svazích údolí Ohře a zbytků obnaženého dna přehrady Skalka. Povídání o Komorní hůrce. V případě pěkného počasí a optimálního květu můžeme […]

Vítání ptačího zpěvu v Chebu

 1.5.2020

Ornitologická vycházka jarní přírodou s pozorováním ptáků a jejich určováním podle zpěvu.  Trasa exkurze: Lávka pod Chebským hradem – přehradní hráz Skalka – po levém břehu ke statku […]