Kalendárium: Květen 2020

Do džungle v údolí Plesné

 31.5.2020

Květena a zvířena nivy říčky Plesná – poznávací exkurze zarostlým údolím. Nebudeme nic slibovat, ale určitě mnoho zajímavého uvidíme. Z důvodu jistého zamokření a zašpinění doporučujeme účastníkům […]

Za rostlinami a motýly na Upolínovou louku

 30.5.2020

Přírodovědná vycházka do jednoho z nejhezčích a druhově nejbohatších koutů Slavkovského lesa. Nahlédneme do národní přírodní památky Upolínová louka pod Křížky v době plného květu upolínů, ale […]

Skály Javoříku

 30.5.2020

Skalní útvary a lišejníky na Javoříku, krajinářsko-lišejníkařská exkurze s převýšením více než 200 metrů. Plánovaná trasa exkurze: Milíkov – skály na Javoříku a zpět. Celkem asi 7 […]

Sklářskou stezkou pohledem zoologa

 24.5.2020

Naučná stezka „Historie sklářství v Českém lese“ je lemována řadou zajímavých artefaktů sklářského průmyslu, nás ovšem budou zajímat především zvířata – motýli na Staré Knížecí Huti, obojživelníci […]

Mapujeme jiřičky

Ve městech můžeme najít nespočet ptačích druhů, které se přizpůsobily k životu v blízkosti lidí, z nichž některé si dokonce staví hnízda přímo na budovách a jsou na lidská obydlí silně vázány.