Kalendárium: Listopad 2019

//Listopad

Advent v Muzeu Cheb

 ohlédnutí

Stejně jako v minulých letech i v tom letošním připravilo Muzeum Cheb na sobotu před první adventní nedělí již dvacátý první adventní trh s bohatou nabídkou vánočních […]

Pro nevidomé a slabozraké

Muzeum Cheb nabízí nevidomým a slabozrakým dvě tématicky zaměřené besedy s haptickými prvky. První z nich je beseda s názvem Dílna archeologa, která je koncipována jako povídání nejen o regionální archeologii s haptikou. Druhá beseda nazvaná Chebské náměstí představí věrný dřevěný model chebského náměstí doplněný tištěným průvodcem pro nevidomé.

Napříč Slavkovským lesem

 17.11.2019

Vydejte se s námi na již šestý ročník pochodu napříč Slavkovským lesem, do lesů a luk CHKO Slavkovský les. Přes 20 km dlouhá trasa povede přes pět […]

Vernisáž fotografií „Odkaz předků“

 9.11.2019

Vernisáž výstavy fotografií na téma „Odkaz předků“ spojená se slavnostním vyhlášení výherců fotosoutěže.  Výstava se uskuteční v Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem a potrvá až do […]

Podzimní nocování v muzeu

 ohlédnutí

V noci z osmého na devátého listopadu 2019 připravilo Muzeum Cheb pro děti již tradiční podzimní nocování, při kterém romantické přespání v muzeu doprovodil zajímavý program, tentokrát na […]