červenec 2019

Již tradičně přivítá chebské muzeum letní prázdniny výtvarnou dílnou pro děti, letos na téma „Barvy mezi exponáty…“. V průběhu celého týdne (8. 7. – 12. 7.) se účastníci pod taktovkou chebské výtvarnice Etely Laňkové stanou opravdovými umělci, prožijeme tak pět dní plné tvořivosti, poučení a zábavy. 

8. – 12. července 2019

Ve spolupráci s KC Svoboda se  uskuteční další ročník prázdninové výtvarně-dramatické dílny s názvem „Pouliční divadlo v rámci Letního bláznění…“ (22. 7. – 26. 7.). V jejím průběhu se táborníci pod odborným vedením zkušených lektorů seznámí s pouličním divadlem, vyzkouší si základy silové akrobacie, žonglování, vyrobí si vlastní divadelní dekorace a nacvičí si krátké představení. Svůj um pak děti předvedou na závěrečném vystoupení na Krajince.

22. – 26. července 2019

Naše muzeum se spolu s Karlovarským krajem, Národním památkovým ústavem, Kotěrovým centrem lidové architektury o. p. s a nakladatelstvím a vydavatelstvím Foibos books spolupodílí na organizaci Dnů lidové architektury Karlovarského kraje 2019, jejichž slavnostní zahájení proběhne v sobotu 13. 7. 2019 na Rustlerově statku č. p. 9 v Doubravě u Chebu. Pro návštěvníky bude v době od 11:00 do 18:00 připraven bohatý program včetně tradičního jarmarku s prodejem regionálních výrobků a ukázkami tradičních lidových řemesel (např. pletení košíků, předení, výroba krup apod.), komentované prohlídky muzejních expozic Rustlerova statku, divadelního představení, her a soutěží pro děti atd. V rámci programu zazní také dvě přednášky: PhDr. Ivy Votroubkové – Provoz a hospodaření na chebském statku a Mgr. Michala Beránka – Archeologie lidové architektury na Chebsku. Cílem celé akce je představit veřejnosti jedinečnou a často neprávem opomíjenou lidovou architekturu našeho regionu a přispět k jejímu hlubšímu poznání.

sobota 13. července 2019