Zprávy z chebského muzea

/, Varia/Zprávy z chebského muzea

Zprávy z chebského muzea

 červenec 2018

Letní prázdniny přivítá chebské muzeum již 14. ročníkem tradičního příměstského tábora s názvem „Na týden archeologem“. Tentokrát budou děti pracovat nejen pod vedením muzejní pedagožky Mileny Pečárkové, ale i našich mladých archeologů Michala Beránka a Markéty Janákové. Na jeden týden se tak z dětí stanou experimentální archeologové. Tento muzejní tábor je atraktivní také pro svou „noc v muzeu“, kdy děti mohou na vlastní kůži zažít neopakovatelnou noční atmosféru v domě, kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna. Tábor proběhne ve dnech 9. – 13. července.

Na druhou půlku července jsme pro děti připravili ve spolupráci s KC Svoboda letní výtvarně-dramatickou dílnu s názvem „Pouliční divadlo v rámci Letního bláznění“. Hlavní režisérkou je dramaturgyně chebského divadla Martina Pokorná. V průběhu celého týdne se táborníci pod odborným vedením zkušených lektorů seznámí s pouličním divadlem – vyzkouší si základy silové akrobacie, žonglování, vytvoří si vlastní divadelní dekorace a přičichnou si k hereckému řemeslu. Svůj um pak děti předvedou na závěrečném vystoupení na Krajince. Tato výtvarně-dramatická dílna se uskuteční ve dnech 23. – 27. července.

Na statku v Milíkově, který naše muzeum spravuje, byla zahájena první etapa realizace projektu „Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“. Byl zajištěn transport 84 sbírkových předmětů ke konzervování a restaurování.

Začátkem měsíce také začne archeologický výzkum na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad z důvodu výstavby podzemních kontejnerů. S ohledem na skutečnost, že se jedná o prestižní a historicky nejvýznamnější prostor starého města, lze jistě očekávat zajímavé nálezy. Chebané tak budou mít jedinečnou příležitost sledovat práci archeologů v přímém přenosu.

S Muzeem loutek v Plzni jsme navázali spolupráci na výstavním projektu o loutkáři a řezbáři Gustavu Noskovi, veřejností opomíjeném tvůrci loutky Hurvínka, přítelem a blízkým spolupracovníkem Josefa Skupy. Gustav Nosek strávil poslední léta svého života v Chebu a zanechal výraznou stopu v činnosti místní loutkové scény. Kurátorka sbírky loutek Alena Koudelková se podílela na vzniku výstavy „Muž ve stínu“, jež měla premiéru v Plzni v rámci 33. ročníku festivalu profesionálního a alternativního divadla „Skupova Plzeň 2018“ ve druhém červnovém týdnu.

Do konce září mohou návštěvníci zhlédnout výstavu „Poohří za časů lovců a sběračů“, která seznamuje s dávnou a málo známou historií našeho regionu před vznikem zemědělství. Takže milovníci lovců mamutů, neváhejte a přijďte do muzea!

Poohří za časů lovců a sběračů

  1.6. – 30.9.2018

Výstava seznamuje veřejnost s opomíjeným světem paleolitických a mezolitických lovců a sběračů. V posledních letech prudce se rozvíjející oblast archeologického zájmu má řadu nových poznatků a objevů, které zde jsou expoziční formou prezentovány. Z nejvýznamnějších lokalit výstava představuje například Tašovice […]

Květen 31. 2018|

Letní tábor – výtvarná dílna

 9.–13. 7. + 6.–10.8.2018 

Muzeum Cheb opět připravilo pro všechny děti školou povinné prázdninovou výtvarnou dílnu. Jedná se o muzejní tábor,  který bude trvat vždy 5 dnů v týdnu zhruba od 8.00 do 15.30 hodin. Pro děti bude připraven bohatý celodenní program, zajištěn […]

Červenec 9. 2018|

Letní tábor – pouliční divadlo

 23. – 27.7.2018 

Muzeum Cheb připravilo opět ve spolupráci KC Svoboda pro děti školou povinné prázdninovou výtvarně-dramatickou dílnu. Jedná se o tábor, který bude trvat 5 dnů v týdnu zhruba od 8. 00 do 15. 30 hodin. Pro děti bude připraven bohatý celodenní […]

Červenec 23. 2018|

Železnou oponou za perlorodkou a na Trojmezí

 28.7.2018

Blízké okolí Hranic, kde se Čechy stýkají s Bavorskem a Saskem, bývalo přirozeným tranzitním místem na všechny tři strany. Od poloviny minulého století je to však opuštěná krajina, kde po staletí obydlené vesnice a samoty ustoupily Železné oponě. V krajině, která Evropu […]

Červenec 28. 2018|