28.7.2018

Blízké okolí Hranic, kde se Čechy stýkají s Bavorskem a Saskem, bývalo přirozeným tranzitním místem na všechny tři strany. Od poloviny minulého století je to však opuštěná krajina, kde po staletí obydlené vesnice a samoty ustoupily Železné oponě. V krajině, která Evropu čtyřicet let dělila na Západ a Východ, si připomeneme částečně i zcela zaniklá a opuštěná sídla, prohlédneme si stanici na odchov perlorodky říční, ukážeme si celorepublikově výjimečné oceánické a suboceánické druhy rostlin a na konec i symbolicky překonáme někdejší „hranici mezi dvěma světy“.

Železnou oponou za perlorodkou a na Trojmezí (cykloexkurze)
Den: sobota 28. července 2018
Čas: 13:00
Místo: Sraz v 13:00 na Masarykově náměstí v Hranicích.
Trasa: Hranice – Luh – Pastviny – NPP Lužní potok – Trojmezí – zaniklá vesnice Trojmezí – Hranice (délka cca 18km, místy náročnější trasa).
Průvodce: PhDr. Jan Krajíček (Místa zblízka, FF UK) a Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)
Kontakt: J. Šturma, tel.: 770 120 454
Poznámka: Cykloexkurze – vlastní kolo s sebou. Možnost tlumočení exkurze do NJ, v případě zájmu kontaktujte předem J. Šturmu.