20.7.2019

Vycházka zaměřená na lesnictví a lesní rezervace v Čerchovském lese. V průběhu vycházky si povíme o nově vzniklém bezzásahovém území, historii Čerchova a mnohých lesnických zajímavostech, a to i z pohledu lesníka Domažlických městských lesů.

Za zajímavostmi Čerchovského lesa
Den: sobota 20. července 2019
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 na parkovišti v Caparticích.
Doprava tam a zpět: pouze individuální.
Trasa: Autobusem vyjedeme na vrchol Čerchov a odtud půjdeme přes NPR Čerchovské Hvozdy, Dlouhou skálou do PR Smrčí a zpět do Capartic, většinu trasy po zpevněné cestě (délka cca 12 km).
Průvodce: Mgr., Ing. Markéta Kašparová, Bc. Miroslav Žižka, DiS. (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les) a Ing. Josef Forst (Domažlické městské lesy)
Kontakt: M. Žižka, tel.: 725 724 957
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Nezapomeňte svačinu, popřípadě buřty, bude možnost jejich opečení.

AKTUALITY