20.10.2018

Vycházka ke Dni stromů (20. 10.) se zastaveními u památných Martinských lip, unikátních modřínů a mimořádných smrků v oboře Favorit, zpestřená geomorfologickými zajímavostmi v údolí Skřiváně a ukázkou měření a dokumentace starých stromů.

Dne: sobota 20. října 2018
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 v Jindřichovicích před kostelem sv. Martina.
Doprava tam a zpět: pouze individuální.
Trasa: Z Jindřichovic od kostela kolem zámku, starou javorovou alejí a kolem památných modřínů k zámečku Favorit, kolem obřích smrků do nejdelší památné modřínové aleje v ČR u Šindelové a zpět do Jindřichovic (cca 5 hod., délka cca 10 km).
Průvodce: RNDr. Jaroslav Michálek (Muzeum Sokolov)
Kontakt: J. Michálek, tel.: 720 507 547
Poznámka: Vhodná je pevná obuv i do vlhka, košík na houby, svačina a fotoaparát.