10.8.2019

Fyzicky nenáročná exkurze na jedny z nejhezčích a nejzachovalejších suchých trávníků v Doupovských horách. Za hezkého počasí zde lze očekávat přes 25 druhů denních motýlů, které průvodce odchytí do entomologické síťky a po jejich představení pak zase vypustí. I za nepřízně počasí bude co ukazovat, území je totiž významnou botanickou lokalitou.

Za motýly a vzácnou květenou na valečské lemy
Den: sobota 10. srpna 2019
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 u informačního centra a kavárny Prádelna v zámeckém parku.
Průvodce: Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: P. Tájek, tel.: 602 793 922
Poznámka: V případě slunečného počasí přijde velmi vhod pokrývka hlavy, pro děti pak doporučujeme oblečení a obuv zabraňující poškrábání od křovin.

AKTUALITY