5.5.2018

Vycházka zaměřená na jarní květenu přírodní památky Hvožďanská louka. Uvidíme vzácnou orchidej vstavač kukačka. Účastníci se budou moci zapojit do každoročního sčítání tohoto druhu. Na cestě k přírodní památce navštívíme lokalitu, kde byla z dotačních programů MŽP vytvořena soustava tůní pro obojživelníky a obnovena původní alej.

Den: sobota 5. května 2018
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 na návsi v osadě Načetín (49°30’44″N, 12°44’55″E).
Doprava tam a zpět: pouze individuální.
Trasa: Méně náročný okruh mimo značené a zpevněné cesty, polní cestou přes les až na Hvožďanskou louku (délka cca 3 km).
Průvodce: Mgr., Ing. Markéta Kašparová a Bc. Miroslav Žižka, DiS. (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: M. Kašparová, tel.: 728 496 178
Poznámka: Pevná obuv a oblečení do terénu. Nezapomeňte svačinu!

AKTUALITY