Vybavení depozitáře Obrazů úložným systémem

Předmětem zakázky je výroba, dodávka a montáž 14 ks oboustranných pojízdných rámů na obrazy s krytováním výška 2,60 m x šířka 2,45 m kompatibilní se stávajícím kolejnicovým systémem. Stávající krajní síto bude ukotveno na konci kolejové dráhy. Místem plnění je Centrální depozitář Muzea Cheb, Baltazara Neumanna č. p. 523/1, 350 02 Cheb.

SMLOUVA O DÍLO NA REALIZACI AKCE