1.10.2019

Seznámení s ojedinělými výskyty tohoto evropsky ohroženého druh, včetně lokality v Ašském výběžku. Přehled opatření na udržení dosavadních populací, jejich výčet, údaje o již provedených. Diskuze o naději na udržení perlorodky i obecná diskuze o záchraně velmi vzácných živočišných druhů. Proč chceme udržet při životě každý ohrožený druh.

Podaří se v České republice zachránit perlorodku?
Den: úterý 1. října 2019
Čas: 17:00
Místo: Muzeum Českého lesa v Tachově (třída Míru 447).
Průvodce: RNDr. Pavel Řepa (Muzeum Českého lesa v Tachově)
Kontakt: P. Řepa, tel.: 604 194 010

AKTUALITY 

Podzimní slavnost 2019

Rašeliniště Soosu