Po stopách šlechtických rodů
 
-
KAREL IV. A NOVÉ ČECHY
Obraz zapomenuté korunní země
-
-
29. dubna - 12. června 2016
Vernisáž výstavy proběhne 27. dubna 2016 od 17.00 hodin ve františkánském klášteře v Chebu
-
Národní památkový ústav každoročně připomíná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů nejvýznamnější aristokratické a panovnické rody. V roce 2016 je pozornost věnována Lucemburkům, neboť si připomínáme 700. výročí narození Karla IV., českého krále a císaře Svaté říše římské. Pro jeho státnické schopnosti a rozsáhlý kulturní odkaz je považován za nejvýznamnější postavu naší historie. Svou rozmanitou činností ovlivnil osud nejen Českého království, ale celé Evropy.
-
-
Územní odborné pracoviště v Lokti připravilo k této příležitosti panelovou výstavu, připomínající aktivity Karla IV. za hranicemi Českého království. Cílem je představit dnes již málo známou zahraniční politiku Lucemburků vedenou snahou o zabezpečení a povznesení Českého království, a to v návaznosti na zlaté období posledních Přemyslovců. Zaměřuje se cíleně na oblasti dnešního Karlovarského kraje – tedy historického Chebska a Loketska, ve spojení s regiony, které Karel IV. připojil k Českému království jako nové korunní země. Jedním z nejvýznamnějších strategických tahů Karla IV. k zabezpečení západní české hranice byl zisk Horní Falce, nazývané od té doby Česká Falc, později Nové Čechy. Poslední člen dynastie panující na českém trůně Zikmund Lucemburský pak stojí za vzestupem původně chebské patricijské rodiny Šliků, která měla zásadní význam pro oblast západních Čech.
-
Výstavu pořádá Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti
-
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35011 Cheb
telefon: 739322499, e-mail: votroubkova@muzeumcheb.cz
-
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje