Výstavní sál Muzea Cheb
 
-
Tajemný svět lišejníků
-
-
19. srpna - 30. října 2016
Vernisáž výstavy proběhne 18. srpna 2016 od 17.00 hodin.
Součástí vernisáže bude komentovaná prohlídka výstavy vedená jejím spoluautorem Ing. Petrem Uhlíkem.
-
Výstava představuje svět lišejníků, v přírodě velmi častých organismů, kterou však bývají kvůlí svým nepatrným rozměrům často přehlíženy. Mnohé druhy vytvářejí nápadné barevné stélky, krása a tvary jiných zas vynikne až pod lupou. Existují také lišejníky, které spatří pouze trénované oko odborníka – lichenologa a o hezkém vzhledu nemůže být ani řeč. Lišejníky hrají v přírodě nezastupitelnou roli. Jsou schopni napomáhat zvětrávání hornin a rozkladu organického materiálu, slouží také jako potrava zvířatům zvláště v polárních oblastech. Lišejníky jsou zcela výjimečné ještě z dalšího hlediska – skládají se totiž ze dvou zcela nepříbuzných organismů (houby a řasy, popř. sinice), které žijí v trvalé symbióze a vytvářejí tak jedinečný organismus.
-
-
Lišejníky představují poměrně dosti málo prozkoumané organismy. Proto lze stále objevovat (i v České republice) doposud neznámé druhy nebo látky využitelné např. v léčivech. Výstava „Tajemný svět lišejníků“ přibližuje tyto záhadné organismy pomocí makrofotografií, keramických modelů a dalších předmětů spojených s těmito organismy.
-
Prohlídky s komentářem a pracovními listy možno objednat na emailových adresách:
pro 1. a 2. stupeň ZŠ: Mgr. M. Pečárková, pecarkova@muzeumcheb.cz, tel. 739 322 499
pro SŠ: RNDr. J. Brabec, jiri.brabec@muzeumcheb.cz, tel. 605 240 980.
-
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35011 Cheb
telefon: 739322499, e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz
-
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje