VÝSTAVNÍ SÁL MUZEA CHEB
 
-
POKLADY CHEBSKA / SCHÄTZE DES EGERLANDES
6. BŘEZNA - 14. ČERVNA 2015
-
-
-

Muzeum Cheb ve spolupráci se Stiftlandmuseem ve Waldsassenu a finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a města Luby připravilo pro své návštěvníky archeologickou výstavu o hromadných nálezech cenných předmětů z oblasti historického Chebska. Tyto nálezy archeologové označují jako depoty, v obecné mluvě bychom je však spíše nazvali poklady, odtud název výstavy. Nálezy pokladů probouzejí lidskou fantazii již od samého počátku, proto máte na naší výstavě unikátní možnost spatřit nejnovější a méně známé nálezy.

-
-
Návštěvníkům budou představeny nejen samotné poklady, ale především doba jejich uložení a význam jejich nálezu, který mají pro poodhalení tajuplného závoje dějin našeho regionu. Tato cesta není vždy zcela jednoduchá i přes použití nejmodernějších technologií, kterými archeologie disponuje, a které budou na výstavě taktéž představeny.
Hlavním exponátem výstavy je největší mincovní nález Hallských feniků v České republice, který učinila detektorářka v roce 2013 v Opatově u Lubů. O tomto nálezu jste mohli být již několikrát informováni v různých sdělovacích prostředcích a nyní máte konečně poprvé možnost ho spatřit na vlastní oči. Tento nález však není ojedinělým exemplářem, i další představované depoty ze Svatého Kříže, Horních Lažan, bavorského Pechtnersreuthu i samotného Chebu mají svůj unikátní příběh a jsou proto nedílnou součástí našeho společného kulturního dědictví.
-
POKLADY – JAK JE VIDÍ ARCHEOLOG
Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb - čtvrtek 9. dubna 2015, 17:30 hod.
-
Přednášející:   Michal Beránek, Muzeum Cheb
V doprovodné přednášce k výstavě Poklady Chebska budou představeny hromadné nálezy cenných předmětů pohledem archeologie. Zájem bude soustředěn především na nálezy z doby bronzové a v současnosti nejnovější depot pocházející z Opatova u Lubů. Přiblíženy budou výzkumné metody archeologie, možnosti, které nám dávají moderní technologie a také to, co s každým takovýmto nálezem máme možnost získat pro poznání dějin regionu, ale i to, co ztrácíme. V rámci přednášky bude představena publikace Poklady Chebska / Schätze des Egerlandes.
-
-
Bližší informace e-mailem či telefonicky:
M. Beránek, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
beranek@muzeumcheb.cz, +420 739322499
-
-
-