VÝSTAVNÍ SÁL MUZEA CHEB
 
-
RETROSPEKTIVA MALÍŘE FRANTIŠKA VANČURY
-
-
Výstava byla zahájena 13. listopadu 2014 v 17.15 hodin
14. listopadu 2014 - 22. února 2015
-
František Vančura se narodil roku 1936, žije a pracuje v jihočeské Třeboni. Občanským zaměstnáním byl zpočátku geodet, později pracoval jako mistr u melioračních prací. Výtvarné tvorbě se věnuje od mládí, byl přijat i na VŠUMP v Praze, ale na studium nenastoupil, pokračoval dále tedy jako autodidakt.
-
-
Tématem, kterým se zabýval, byla zcela přirozeně krajina Třeboňska. Spektrum svého zájmu však rozšířil i o portréty a zátiší, což vše ve výsledku vedlo k přetransformování do řeči abstrakce. Na výstavě bylo možno zhlédnout jeho práce za období od osmdesátých let 20. století do současnosti. Název výstavy "Proměny" se snažil postihnout především vývoj tvůrčí osobnosti a ukázat k jakým výsledkům může dojít, jestliže člověk - výtvarník neustrne na jednom tématu a způsobu vyjadřování.
-
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35011 Cheb
telefon: 739322499, e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz
-
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje