VÝSTAVA V MUZEU CHEB
 
-
Muzeum Cheb ve spolupráci se 4. ZO ČSOP Cheb a Českou společností ornitologickou připravilo výstavní projekt:
"PTÁCI SE VRACEJÍ! ...K POCTĚ FRANTIŠKA LAGARDE"
-
-
13. září - 24. listopadu 2013
vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 12. září 2013 od 17.00 hodin.
-
Výstavní projekt "Ptáci se vracejí" s podtitulem: "...k poctě Františka Lagarde" vyústil z dlouholetého, několik generací trvajícího sledování ptactva v nejzápadnějších Čechách, tj. víceméně v hranicích okresu Cheb. Vlastní výstava, jejímž hlavními autory byli vesměs ornitologové, členové 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody, se uskutečnila v Muzeu Cheb od pátku 13. září do neděle 24. listopadu 2013. Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 12. září 2013 od 17.00 hodin.
-
-
Výstava si dala za úkol seznámit širokou veřejnost s tím nejzajímavějším, co o ptactvu Chebska za uplynulá století víme. Základním výstavním prostředkem byly velkoformátové fotografie ptáků v přirozených biotopech Chebska a dermoplastické preparáty (lidově vycpaniny) nejvýznamnějších druhů západních Čech. To vše doplněno historickou dokumentací od Dětmara Jägera, Karla Brože, Františka Lagarde (1928–2011), Tomáše Tymla, Aleše Jelínka a dalších.
-
Fotografická soutěž na téma: "Vyfoť opeřence !"...
Muzeum Cheb ve spolupráci se 4. ZO ČSOP Cheb a Chebským deníkem vyhlásilo fotografickou soutěž na téma: "Vyfoť opeřence!" Soutěž byla vyhlášena u příležitosti výstavy: "Ptáci se vracejí!", která proběhla v Muzeu Cheb od 12. září do 24. listopadu 2013. Soutěže se mohli zúčastnit všichni zájemci o fotografování ve věku do 26 let. Fotografie byly vystaveny v prostorách Muzea Cheb. Slavnostní vyhlášení hodnocení odborné poroty, výsledků návštěvnické ankety a následné předání cen se uskutečnilo v Muzeu Cheb před přednáškou RNDr. Františka Pojera "Na tahu s černými čápy" dne 7. listopadu 2013.
-
První část výstavy byla věnována čápu bílému (Ciconia ciconia), čápu černému (Ciconia nigra), jeřábu popelavému (Grus grus) a popisu historie jejich výskytu na Chebsku od prvních záznamů až dodnes. Dioramata a výstavní panely zároveň představily biologii a ekologii všech tří druhů brodivých ptáků.
-
Druhá část výstavy byla zaměřena na zajímavé druhy ptáků s výskytem v regionu Chebska. Pod pojmem "zajímavý" si můžeme představit zhruba tři aspekty: 1) Druhy vzácně se vyskytující – např. orel mořský (úspěšně hnízdící u Chebu v roce 2011), orel křiklavý (s doloženým hnízděním od Mnichova z roku 2012), slavík modráček (a jeho bohatý výskyt na Soosu a jinde) apod. 2) Druhy zajímavé z ornitologického pohledu – např. drozd kvíčala, u něhož je na Chebsku doloženo jedno z prvních hnízdění v Čechách publikované Palliardim v roce 1852 od Štekrova mlýna u Františkových Lázní, či zcela nově v roce 2013 doložené hnízdění vlhy pestré apod. 3) Druhy zajímavé z pohledu veřejnosti – např. husy (pravidelně zimují ve velkých počtech v Dolních Dvorech u Chebu, viditelné z chebského obchvatu), labuť velká a labuť zpěvná (pravidelně vídaná na Ohři) apod.
-
Třetí část se věnovala problematice vztahu ptáků a člověka. Prostor byl věnován jak konkrétní ochraně ptactva – např. zásady přikrmování ptáků v zimě, tak vztahu ptáků a člověka obecně – tj. ptactvo jako lovná zvěř, ptáci jako zájem vědy, ptáci jako hobby (např. fotografování apod.). Součástí byly také informace o činnosti členů České ornitologické společnosti na Chebsku apod.
-
Do výstavního projektu byla zahrnuta celá škála doprovodných akcí a materiálů. O biologii jeřábů popelavých promluvil Petr Lumpe v přednášce "Jeřáb popelavý – obyčejný rok neobyčejného ptáka" (Muzeum Cheb, 17. 10. 2013 od 17:30). V přednášce "Na tahu s černými čápy" (Muzeum Cheb, 7. 11. 2013 od 17:30) pak RNDr. František Pojer představil zajímavé výsledky z dlouhodobého sledování tahu černých čápů. Pro děti byl připraven naučný omalovánkový komiks "Na tahu", který je zábavnou formou seznámil s rokem života čápů bílých (volnou předlohou zde byli čápi z komína od chebského supermarketu).
-
jeřáb popelavý – obyčejný rok neobyčejného ptáka [pdf]...
17. října 2013
Přednášející: Petr Lumpe a Markéta Ticháčková. Začátek: 17.30 hod.
Jako součást právě probíhajícícho výstavního projektu: "Ptáci se vracejí..." připravilo Muzeum Cheb přednášku věnovanou jednomu z výrazných druhů tažných ptáků, kteří v posledních letech patří mezi pravidelné obyvatele Chebska. Je jím jeřáb popelavý (Grus grus), který na Chebsku hnízdí pravidelně od roku 1992...
-
na tahu s černými čápy [pdf]...
7. listopadu 2013
Přednášející: František Pojer. Začátek: 17.30 hod.
U příležitosti výstavního projektu: "Ptáci se vracejí..." se uskutečnila také přednáška věnovaná čápu černému (Ciconia nigra), jehož tahové cesty po Evropě a po Asii jsou dobře známé hlavně díky českým ornitologům. Před začátkem přednášky proběhlo vyhlášení fotografické soutěže: "Vyfoť opeřence..."
-
Pro všechny zájemce o přírodu našeho regionu vyšla kniha: "Ptactvo Chebska", jejímž hlavním autorem je ornitolog Dětmar Jäger. Reprezentativní barevná publikace souborně dokumentuje výskyt více než čtyřiceti nejzajímavějších druhů ptáků Chebska – např. potápek, kormorána velkého, čápa bílého a černého, volavky popelavé a bílé, jeřába popelavého, tetřeva a tetřívka, poláka chocholačky, labutě zpěvné a velké, orla mořského a křiklavého, orlovce říčního, husy velké, polní a běločelé, slavíka modráčka, moudivláčka lužního, drozda kvíčaly či vlhy pestré. Součástí knihy je i přehled ptactva Chebska, přesněji řečeno soupis všech druhů ptáků doposud věrohodně zaznamenaných na území okresu Cheb.
-
Výstava byla pořádána v rámci programu Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity",
podpořeného Lesy České republiky s.p. a Ministerstvem životního prostředí.
Projekt "Ptáci se vracejí!" 4. ZO ČSOP Cheb finančně podpořilo Město Cheb a firma Lagarde Spedition, spol. s.r.o.
-
-
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje