Ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
VEDOUCÍ PROVOZNÍHO ODDĚLENÍDruh práce
:  referent majetkové správy

Platová třída:    8. – 12. dle dosaženého vzdělání

Termín nástupu:  1. 1. 2019 nebo dle dohody

 Minimální požadavky:

 • ukončené střední vzdělání ekonomického směru s maturitní zkouškou
 • vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo stavebního směru výhodou
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • rámcová znalost zákona o zadávání veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
 • dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Internet),
 • řidičské oprávnění skupiny B.

Pracovní náplň:

 • kompletní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek v režimu stanoveném zákonem č. 134/2016 Sb. a předpisem Rady kraje č. 01/2017,
 • zajištění správy kulturních objektů a jejich zařízení včetně hospodárného využívání objektů po provozně-ekonomické stránce,
 • koordinační činnost u dodavatelů stavebních a jiných činností při opravách památkových objektů při respektování památkového charakteru,
 • kontrolní a revizní činnost organizace,
 • kontrola bezpečnostních předpisů a plnění úkolů BOZP a PO
 • správa zabezpečovacích systému CCTV, PZTS a EPS
 • spolupráce v oblasti grantové činnosti a při realizaci odborných projektů
 • tvorba směrnic a smluvních aktů provozního charakteru

Výše platu:

 • dle stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1, nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 Nabízíme:

 • odborné vedení v adaptačním procesu,
 • pět týdnů dovolené,
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravenky, příspěvek na kulturní a společenské akce, příspěvek na dovolenou, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění po odpracování 1 roku),
 • práci ve stále se rozvíjející instituci s téměř 150 letou tradicí.
 • mladý a progresivní pracovní kolektiv
 • možnost vlastní seberealizace

 Výčet dokladů, které je nutné předložit:

– strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech uchazeče

Lhůta pro podání přihlášek: do 30. listopadu 2018 (včetně), přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vyřazeny. 

Místo a způsob podání přihlášky: e-mailem na: sekretariat@muzeumcheb.cz , nebo osobně na sekretariát muzea.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Chebu dne 24. 10. 2018

Ing. Martina Kulová
ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje