8.6.2019

Botanická vycházka zaměřená na květenu zaniklých vsích a mokřadních luk v Národní přírodní památce Na požárech. Během vycházky uvidíme řadu vzácných rostlin, např. klikvu bahenní, rosnatku okrouhlolistou a prhu arniku. Řekneme si také o péči o toto cenné území. Cestou se zastavíme v místech zaniklé vsi Jedlina a povíme si o její zajímavé historii.

Utajené krásy Národní přírodní rezervace Na požárech
Den: sobota 8. června 2019
Čas: 10:45
Místo: Sraz v 10:45 ve Staré Knížecí Huti.
Doprava tam: bus Plzeň (8:35) – Stará Knížecí Huť (10:39).
Doprava zpět: bus Stará Knížecí Huť (16:16) – Plzeň (18:24).
Trasa: Středně náročná vycházka po cyklostezce, avšak se vstupem do mokřadních luk (délka cca 9 km).
Průvodce: Mgr., Ing. Markéta Kašparová a Bc. Miroslav Žižka, DiS. (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: M. Kašparová, tel.: 728 496 178
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu (půjde se do mokřadu). Nezapomeňte svačinu!