TEXTY A ČLÁNKY  
 
-
VÝBĚR ČLÁNKŮ A STATÍ ZE SBORNÍKU CHEBSKÉHO MUZEA 1999
-
Sborník Chebského muzea je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského regionu. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách i u přátel regionální vlastivědy či historie. Sborník je členěn na statě, články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část příspěvků je doplněna českými a německými resumé.
-
 • Pavel Šebesta:
  První slovanská obydlí v Chebu.

 • Jiří Varhaník:
  Chebská Černá věž a počátky hradu
  v Lokti.

 • Josef Brtek, Petr Hereit:
  Výzkum tvrziště v Kostelní Bříze.

 • Karel Klabeček:
  Místopis a historie chebských bank.

 • Josef Vařeka:
  Chebsko.
  (Vznik a vývoj etnografického regionu.)

 • Bruno Fischer:
  Sudety - původ názvu souvisejících pojmů.

 • Helena Nosková:
  Slováci v západních Čechách v letech
  1945-1954.

 • Jaroslav Vít:
  Transfery a svozy kamenných křížů.

 • Jaroslav Vít:
  Papírnictví na Ašsku.
 • Eva Martínková:
  Zajímavý mykologický nález na mumiích v kostele v Mnichově u Mariánských Lázní.

 • Ladislava Váňová:
  Josef Mikuláš z Windischgrätzu - vzdělanec osvíceneckého věku.

 • Milan Hlinomaz:
  Tepelský historik Benedikt Brandl.
-
Zde si můžete přečíst vybrané články výše uvedeného obsahu ze Sborníku Chebského muzea roku 1999. Antologie článků a statí je dostupná formou flashové prezentace. Doba načtení publikace závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.
-
KOMPLETNÍ OBSAHU SBORNÍKU MUZEA 1999:
-
STATĚ A ČLÁNKY - HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ
Pavel Šebesta:
První slovanská obydlí v Chebu.
Jiří Varhaník:
Chebská Černá věž a počátky hradu v Lokti.
Vladimír Kupka:
Pevnost Cheb.
Josef Brtek, Petr Hereit:
Výzkum tvrziště v Kostelní Bříze.
Karel Klabeček:
Místopis a historie chebských bank.
Josef Vařeka:
Chebsko. (Vznik a vývoj etnografického regionu.)
Helena Nosková:
Slováci v západních Čechách v letech 1945-1954.
Iva Votroubková:
Slovenští osídlenci na Chebsku a Ašsku v letech 1945-1958.
MUZEOGRAFICKÁ PŘÍLOHA
Pavel Šebesta:
Sbírka Archeologie.
Irena Michaláková:
Péřové obrázky ve sbírkách CHM.
Miloslav Nový:
Ašské luteránské medaile.
Jaroslav Vít:
Transfery a svozy kamenných křížů.
Josef Hájek:
Evidence ohrožených kult. památek v CHM v r. 1999.
BIBLIOGRAFICKÁ PŘÍLOHA
Irena Michaláková:
Bibliografie Památkové péče.
DROBNOSTI A ZAJÍMAVOSTI
Jaroslav Vít:
Papírnictví na Ašsku.
Břetislav Vylita, Tomáš Vylita:
Nové františkolázeňské prameny.
Stanislav Burachovič:
Kovohutnická lokalita Kovářka u Karlových Varů.
Eva Martínková:
Zajímavý mykologický nález na mumiích v kostele v Mnichově u M. Lázní.
BIOGRAFICKÁ PŘÍLOHA
Ladislava Váňová:
Josef Mikuláš z Windischgrätzu - vzdělanec osvíceneckého věku.
Milan Hlinomaz:
Tepelský historik Benedikt Brandl.
RECENZE
Josef Brtek:
Bon jour, mon Amie. Milostné dopisy knížete Metternicha a kněžny Zaháňské.
Josef Brtek:
Jan Nouza - Rozhledny Čech, Moravy a Slezska.
Stanislav Burachovič:
Jaromír Boháč - Nový historicko-turistický průvodce městem Cheb.
Pavel Šebesta:
Staufische Pfalzen (Štaufské falce).
Eva Dittertová:
Iva Votroubková - Chebský lidový nábytek.
NEKROLOG
Karl Putz:
Odešel velký smírce Seff Heil.
-
Vydalo Chebské muzeum, Cheb 2000. Brož.,141 str.,150 Kč + poštovné.
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články