TEXTY A ČLÁNKY  
 
-
VÝBĚR ČLÁNKŮ A STATÍ ZE SBORNÍKU CHEBSKÉHO MUZEA 1997
-
Sborník Chebského muzea je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského regionu. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách i u přátel regionální vlastivědy či historie. Sborník je členěn na statě, články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část příspěvků je doplněna českými a německými resumé.
-
 • Milan Augustin
  Dostihová dráha v Karlových Varech

 • Petr Beran
  O výrobě dýmavé kyseliny sírové na
  Sokolovsku

 • Milan Hlinomaz
  Chebští rodáci v Klášteře premonstrátů
  Teplá mezi léty 1600 - 1945

 • František Kubů
  Územní rozsah Chebského městského státu
  ve 14. a 15. století

 • Pavel Šebesta
  Tvrz v Okrouhlé

 • Josef Brtek
  Minulost a současnost rozhledny v Krásnu

 • Eva Humeníková
  Karel Huss

 • Ivan Hlaváček
  Nástin historiografie města Chebu
  a Chebska

 • Iva Votroubková
  Chebská keramika
 • Miloš Říha
  Svědectví nejen o zámku Kynžvart

 • Hans Dietl
  Konec hradu Boršengrýn
  K dějinám zřícenin kynžvartského hradu
 • Eva Vaňková
  Zajímavosti o chebském gymnáziu

 • Karel Král
  Svatý Václav v Chebu
-
Zde si můžete přečíst vybrané články výše uvedeného obsahu ze Sborníku Chebského muzea roku 1997. Antologie článků a statí je dostupná formou flashové prezentace. Doba načtení publikace závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.
-
KOMPLETNÍ OBSAHU SBORNÍKU MUZEA 1997:
-
STATĚ A ČLÁNKY - HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ
Milan Augustin
Dostihová dráha v Karlových Varech
Petr Beran
O výrobě dýmavé kyseliny sírové na Sokolovsku
Milan Hlinomaz
Chebští rodáci v Klášteře premonstrátů Teplá mezi léty 1600 - 1945
Eva Martínková – Karel Martínek
Komorní hůrka - opomíjená botanická lokalita
František Kubů
Územní rozsah Chebského městského státu ve 14. a 15. století
Pavel Šebesta
Tvrz v Okrouhlé
Josef Brtek
Minulost a současnost rozhledny v Krásnu
Eva Humeníková
Karel Huss
Libor Dvořák & Kateřina Dvořáková:
Zajímavé druhy hmyzu na území NPP Křížky, NPP Upolínová louka pod Křížky a okolních luk. - Resumé!
Ivan Hlaváček
Nástin historiografie města Chebu a Chebska
MUZEOGRAFICKÁ PŘÍLOHA
Daniela Urbancová
K metodologii katalogizace hudebních nástrojů
Iva Votroubková
Chebská keramika
Jiří Úlovec
Obrazová dokumentace církevních staveb Chebska ve fondu Archiv pražského biskupství
BIBLIOGRAFICKÁ PŘÍLOHA
Irena Michaláková
Soupis publikací a článků Karla Siegla z fondu CHM
DROBNOSTI
Jaroslav Vít
Dům čp. 13 v Dolních Pasekách
Miloš Říha
Svědectví nejen o zámku Kynžvart
Eva Dittertová
Dům starých časů v Pramenech
Hans Dietl
Konec hradu Boršengrýn
K dějinám zřícenin kynžvartského hradu
Eva Vaňková
Zajímavosti o chebském gymnáziu
Karel Král
Svatý Václav v Chebu
RECENZE
Jiří Úlovec
recenze knihy - kolektiv autorů: Kamenné kříže Čech a Moravy
Jaromír Boháč
recenze knihy - Jiří Úlovec: Hrady, zámky a tvrze na Chebsku
-
Vydalo Chebské muzeum, Cheb 1998. Brož., 202 str., 150,- Kč + poštovné.
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články