TEXTY A ČLÁNKY  
 
-
VÝBĚR ČLÁNKŮ A STATÍ ZE SBORNÍKU CHEBSKÉHO MUZEA 1996
-
Sborník Chebského muzea je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského regionu. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách i u přátel regionální vlastivědy či historie. Sborník je členěn na statě, články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část příspěvků je doplněna českými a německými resumé.
-
 • Pavel Šebesta
  Archeologický výzkum chebského
  městského jádra

 • Jiří Úlovec
  Po stopách zapomenutých panských sídel
  ve Vokově u Chebu

 • Eva Vaňková
  Historie kostelíčka sv. Jana na Zelené hoře
  a jeho zánik

 • Jan Ryba
  Měšťanské střelecké společnosti

 • Květoslava Haubertová
  Tepelský archivář Filip Matěj Klimeš
  a jeho styky s Pavlem Josefem Šafaříkem
  (s edicí sedmi Šafaříkových dopisů)

 • Miluše Kobesová
  Mauzoleum Jindřichovice

 • Ludmila Růženecká
  Postavení členů rodiny v rolnickém
  společenství (podle svatebních smluv
  z 2. poloviny 19. století)

 • Stanislav Burachovič
  Čas adventu a vánoc na Karlovarsku
 • Michael Müller
  Káva na Chebsku - zajímavosti ze stránek
  Egerer Jahrbuch (1907)
 • Irena Michaláková
  Valdštejnská literatura ve fondech
  knihovny Chebského muzea
-
Zde si můžete přečíst vybrané články výše uvedeného obsahu ze Sborníku Chebského muzea roku 1996. Antologie článků a statí je dostupná formou flashové prezentace. Doba načtení publikace závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.
-
KOMPLETNÍ OBSAHU SBORNÍKU MUZEA 1996:
-
STATĚ A ČLÁNKY - HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ
Pavel Šebesta
Archeologický výzkum chebského městského jádra
Jiří Úlovec
Po stopách zapomenutých panských sídel ve Vokově u Chebu
Eva Vaňková
Historie kostelíčka sv. Jana na Zelené hoře a jeho zánik
Jan Ryba
Měšťanské střelecké společnosti
Květoslava Haubertová
Tepelský archivář Filip Matěj Klimeš a jeho styky s Pavlem Josefem Šafaříkem
(s edicí sedmi Šafaříkových dopisů)
Miluše Kobesová
Mauzoleum Jindřichovice
Ludmila Růženecká
Postavení členů rodiny v rolnickém společenství (podle svatebních smluv z 2. poloviny 19. století)
Stanislav Burachovič
Čas adventu a vánoc na Karlovarsku
Eva Martínková
Botanicky významné lokality hraničního pásma na Chebsku - Stráň u Dubiny a Rathsam
MUZEOGRAFICKÁ PŘÍLOHA
Pavel Blattný
Příspěvek k poznání díla antverpského malíře Franse Luycxe v Čechách
Podobizna Haška z Valdštejna z obrazové sbírky Valdštejnského paláce v Praze
Michael Müller
Káva na Chebsku - zajímavosti ze stránek Egerer Jahrbuch (1907)
BIBLIOGRAFICKÁ PŘÍLOHA
Irena Michaláková
Valdštejnská literatura ve fondech knihovny Chebského muzea
Eva Dittertová
Odešel pan Milan Kopřiva
Eva Dittertová
Hans Werner Dietl sedmdesátníkem
-
Vydalo Chebské muzeum, Cheb 1997. Brož., 180 str., 150,- Kč + poštovné.
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články