NABÍDKA MUZEJNÍCH PROGRAMŮ  
 
-
PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
-

DÍLNA ARCHEOLOGA V MUZEU CHEB

V interaktivní besedě seznámí archeolog účastníky s nejstaršími dějinami Chebska.
Program je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Podrobné informace naleznete zde ...
-

SEZNAMUJEME SE S MUZEEM

Úvodní hodina koncipované formou vyhledávací hry.
Základní informace o muzeu a jeho o stálé expozici.

Podrobné informace ve formátu [pdf] ...
-
HURÁ NA HRAD ANEB SEZNAMUJEME SE S CHEBSKÝM HRADEM
Program seznamuje děti s Chebským hradem.
Forma dramatické a zážitkové dílny.

Podrobné informace ve formátu [pdf] ...
-
TAJUPLNÉ PŘÍBĚHY MĚSTA CHEBSKÉHO
Výtvarně-dramatická dílna.
Chebské pověsti, jejich dramatizace a výtvarné ztvárnění.

Podrobné informace ve formátu [pdf] ...
-
ERBY
Výtvarná dílna.
Využití rozličných výtvarných technik na tvorbu erbů.

Bližší informace k dispozici v muzeu.
-
CECHY
Výtvarně-dramatická hodina.
Význam a funkce cechovních společenství v minulosti.

Bližší informace k dispozici v muzeu.
-
PŘÍBĚH O SVATEBNÍM DŽBÁNU
Pohádkové vyprávění o zajímavé práci hrnčíře.
Aktivity s obrázkovou osnovou.

Bližší informace k dispozici v muzeu.
-
DÍLNA MALÉHO ARCHEOLOGA
Poutavé povídání o práci archeologů, ukázka zajímavých archeologických objevů.
Praktická část - "Na chvíli archeologem".

Bližší informace k dispozici v muzeu.
-
DÍLNA STŘEDOVĚKÉHO KNIHAŘE
Vyprávění o tom, jak se vyráběly knihy v dobách minulých.
Vytvoření vlastní knihy. (2 x 2 hodiny, pro 5. roč.)

Bližší informace k dispozici v muzeu.
-
DÍLNA STŘEDOVĚKÉHO PÍSAŘE
Povídání o nelehké práci písařů ve středověku.
Spojeno s výtvarnou dílnou, kde si žáci vyzkouší psaní husím brkem.

Bližší informace k dispozici v muzeu.
-
KDE? KDY? KDO?
O historii vážně i nevážně (pro 4. a 5. roč.).
Z dějin města Chebu, Albrecht z Valdštejna a ti druzí.

Bližší informace k dispozici v muzeu.
-
Cena programu je 20,- Kč (1 EUR) za osobu
odborný dozor zdarma
-
-
Zájemci se mohou hlásit telefonicky, faxem nebo e-mailem na kontaktních číslech a adresách:
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
35011 Cheb
telefon: +420 739322499
e-mail: pecarkova@muzeumcheb.cz
-
ZPĚT
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články