NABÍDKA MUZEJNÍCH PROGRAMŮ  
 
-
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
-

DÍLNA ARCHEOLOGA V MUZEU CHEB

V interaktivní besedě seznámí archeolog účastníky s nejstaršími dějinami Chebska.
Program je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Podrobné informace naleznete zde ...
-
NA JEDEN DEN PRŮVODCEM
Program, ve kterém si žáci vyzkouší roli průvodce.
Nastudují text a prezentují svůj výklad před zbytkem třídy.

Podrobné informace ve formátu [pdf] ...
-
ŘEČ PORTRÉTŮ
Účastníci si vyzkouší výtvarné a dramatické interpretace, které umožňují rozvoj empatického vnímání obsahu uměleckého díla a rozvoj sebepoznávání.

Podrobné informace ve formátu [pdf] ...
-
MĚSTSKÁ RALLYE
Žáci jsou rozděleni do dvojic či trojic a jejich úkolem je během daného časového intervalu po městě zjistit odpovědi na otázky zadané pracovními listy. Tyto listy obsahují otázky z minulosti a přítomnosti města Chebu.

Bližší informace k dispozici v muzeu.
-
MUZEJNÍ RALLYE
Obdoba městské rallye. Žáci vyhledávají odpovědi na otázky zadané v pracovních listech v prostorách muzea. Jedná se o pracovní listy s otázkami ke stálé expozici muzea v Chebu.

Bližší informace k dispozici v muzeu.
-
Cena programu je 20,- Kč (1 EUR) za osobu
odborný dozor zdarma
-
-
Zájemci se mohou hlásit telefonicky, faxem nebo e-mailem na kontaktních číslech a adresách:
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
35011 Cheb
telefon: +420 739322499
e-mail: pecarkova@muzeumcheb.cz
-
ZPĚT
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články