12.4.2019

Tradiční výroční setkání s pásmem rozmanitých přírodovědných přednášek a příspěvků pro odborníky i širokou veřejnost. Přijďte se dozvědět, co zajímavého se ve Slavkovském lese událo. Večer bude zakončen volnou zábavou a občerstvením.

Setkání příznivců Slavkovského lesa
Den: pátek 12. dubna 2019
Čas: 16:00
Místo: Správa CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, Mariánské Lázně).
Kontakt: P. Tájek, tel.: 602 793 922
Poznámka: Podrobnosti k programu budou včas upřesněny na www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz.