SBORNÍKY MUZEA CHEB  
 
-
-
SBORNÍK MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE 23/2015
-
Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu - jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách - tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé. Sborník vychází pod redakčním dozorem pracovníků Muzea Cheb v autorské spolupráci s předními regionálními odborníky a za finančního přispění Karlovarského kraje.
-
STATĚ A ČLÁNKY - HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:
-
Historické:
Štěpán Karel Odstrčil:
Politická krajina historického Chebska 1897–1907:
Regionální příspěvek k politickým dějinám Němců v Předlitavsku. - Resumé!
Zbyněk Černý:
"Dobré světlo" – vývoj fotografie v Chebu mezi lety 1849–1945. - Resumé!
Lubomír Zeman – Jana Konůpková Horváthová – Jan Konůpek – Zbyněk Černý – Jan Hanzlík:
Heimatstil v severozápadních Čechách. - Resumé!
Přírodovědné:
Přemysl Tájek – Zdeněk Janovský – Anna Lampei Bucharová:
Flóra a vegetace národní památky Křížky a vývoj vegetace během uplynulého desetiletí. - Resumé!
Wolfgang Dietrich:
Beitrag zur Kenntnis von Insekten und tierischen Gallen am Südhang des Klínovec mit Schwerpunkt
der beiden Moore Špitlova louka und Klínovecká louka. - Resumé [cz]!
Vít Zavadil – Radka Musilová:
Nové nálezy užovky stromové (Zamenis longissimus) v Karlovarském kraji. - Resumé!
Pavel Řepa:
Ptačí hnízdní synuzie listnatých a smíšených lesních porostů v CHKO Slavkovský les. - Resumé!
-
EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:
-
Lubomír Zeman – Daniela Prekop Staňková:
"Krušnohorská" okna. Specifický typ okenních výplní na české i saské straně Krušných hor jako jeden z příkladů přenosu zkušeností přes hranice regionů a států. - Resumé!
Albin Buchholz:
Zur Erstaufführung von Robert Schumanns Oratorium "Das Paradies und die Peri" in Asch, 1924. - Resumé [cz]!
Vladimír Vrabec – Michal Andreas:
Rekonstrukce parkové krajiny versus ochrana fauny – metodické postupy a hledání kompromisu. - Resumé!
-
RECENZE:
Jaroslav Michálek:
Památné stromy Karlovarského kraje.
Jan Matějů – Vít Zavadil – Přemysl Tájek – Radka Musilová – Vladimír Melichar:
Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje.
Vojtěch Kessler – Martin Klement:
Vytoužená, nepochopená, zapomenutá. Jahnova mohyla u Chebu.
ANOTACE:
Michal Beránek (ed.):
Poklady Chebska – Schätze des Egerlandes.
-
Za finanční podpory:
Národního památkového ústavu, územnho odborného pracoviště v Lokti
Vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Vedoucí redaktor: Zbyněk Černý
Výkonný redaktor: Alena Koudelková
Redakční rada: Michaela Bäumlová, Jiří Brabec, Roman Procházka,
Jan Matějů, Jan Nedvěd, Karel Halla, Michael Rund, Lukáš Smola
Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram
Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů
Grafická úprava: Grafický ateliér Ateva, Praha
Vydání první, 2015
-
 
Ročník 2016
Ročník 2015
Ročník 2014
Ročník 2013
Ročník 2012
Ročník 2011
Ročník 2010