SBORNÍKY MUZEA CHEB  
 
-
-
SBORNÍK MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE 21/2013
-
Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu - jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách - tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé. Sborník vychází pod redakčním dozorem pracovníků Muzea Cheb v autorské spolupráci s předními regionálními odborníky a za finančního přispění Karlovarského kraje.
-
STATĚ A ČLÁNKY - HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:
-
Historické:
Jan Hasil:
Historické Chebsko - uměle zkonstruovaný region? - Resumé!
Michaela Bäumlová:
Případ neuvěřitelný, jakož i po staletí neslýchaný. Vražda spáchaná v tepelském klášteře roku 1503. - Resumé!
Lubomír Zeman:
Komponovaná krajina Valečska. Barokní makrokosmos a mikrokosmos transformovaný v přírodně krajinářský okrasný statek. - Resumé!
Jana Kolouchová:
"Již nedlouho otevřen bude." Jednání o zrušení starého a otevření nového chebského hřbitova. - Resumé!
Jan Kilián:
Valdštejnský historik a sběratel Hermann Hallwich. - Resumé!
Karel Řeháček:
Poválečné osudy řeholnic Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v Chebu. - Resumé!
Jan Nedvěd:
Okresní konference KSČ v Karlových Varech 16. – 18. 3. 1968. - Resumé!
Přírodovědné:
Klára Kabátová - Jaroslav Rydlo:
Vodní makrofyta na Soosu. - Resumé!
Jan Rydlo - Jaroslav Rydlo:
Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Resumé!
Jiří Vávra:
Průzkum fauny motýlů (Lepidoptera) v Národní přírodní rezervaci Soos u Františkových Lázní. - Resumé!
-
EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:
-
Albin Buchholz:
Das Ascher Ländchen – eine wenig bekannte Orgellandschaft. - Resumé!
Karel Foud - Stanislav Plešmíd:
Dveře jako slohový prvek roubených sýpek na Plzeňsku, Domažlicku, Klatovsku a Chebsku. Příspěvek k poznání historického stavebního fondu českého západu. - Resumé!
Lubomír Zeman:
Dům Rafael čp. 23 v Karlových Varech. Pozapomenutá realizace ateliéru Fellner a Helmer. - Resumé!
-
RECENZE A ANOTACE:
-
Kamil Boldán - Jindřich Marek (edd.):
Libri Catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku.
Dětmar Jäger, Jiří Brabec (edd.), Petr Korelus, Alena Lagardeová, Karel Makoň:
Ptactvo Chebska.
Diana Řeháčková:
Jáchymovské Lázně v minulosti a přítomnosti.
Alžběta Kratochvílová - Tomáš Karel (edd.):
Proměny montánní krajiny Krušnohoří.
-
Za finanční podpory:
Národního památkového ústavu, územnho odborného pracoviště v Lokti
Vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Vedoucí redaktor: Zbyněk Černý
Výkonný redaktor: Alena Koudelková
Redakční rada: Michaela Bäumlová, Jiří Brabec, Roman Procházka,
Jan Matějů, Jan Nedvěd, Karel Halla, Michael Rund, Lukáš Smola
Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram
Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů
Grafická úprava: Grafický ateliér Ateva, Praha
Vydání první, 2012
-
 
Ročník 2016
Ročník 2015
Ročník 2014
Ročník 2013
Ročník 2012
Ročník 2011
Ročník 2010