SBORNÍKY MUZEA CHEB  
 
-
-
SBORNÍK MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE 19/2011
-
Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu - jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách - tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé. Sborník vychází pod redakčním dozorem pracovníků Muzea Cheb v autorské spolupráci s předními regionálními odborníky a za finančního přispění Karlovarského kraje.
-
STATĚ A ČLÁNKY - HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:
-
Historické:
Pavel Zahradník:
Stavební dějiny premonstrátského kláštera Teplá (I. část) - Resumé!
Zbyněk Černý:
Elias Dollhopf (1703-1773). Barokní malíř západních Čech - Resume! - Celý článek ("pdf")
Lubomír Zeman:
Slavní architekti a stavitelé v Lázních Kyselka aneb Hvězdné nebe nad Kyselkou
Simona Marková:
Architektura Chebu v letech 1918-1945 - Resumé!
Karel Řeháček:
Osidlovací úřad a Fond národní obnovy v Karlových Varech v letech 1945-1950 - Resumé!
Přírodovědné:
Ondřej Peksa:
Lišejníky národní přírodní památky Křížky
Wolfgang Dietrich:
Tagfalterbeobachtungen in den Krušné hory (Erzgebirge)
Michal Šén – Jiří Suda:
Příspěvek k problematice určení pramene Kosového potoka
Pavel Řepa:
Měkkozobí (Columbiformes) Tachovska
-
EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:
-
Filip Prekop – Michaela Králíková – Vendulka Otavská – Kateřina Postránecká – Erika Průchová:
Nález neznámého jedince pohřbeného v kostele Nejsvětější Trojice ve Valči - Resumé!
Manfred Knedlik:
"Ein Christlich sehnen nach solcher Kunst . . ."
Clemens Stephani und seine Lobrede auf den geistlichen Liedgesang - Resumé!
Milan Augustin:
Skála kněžen v Karlových Varech - Resumé!
František Bártík:
Zemřelí ve výkonu trestu ve slavkovské oblasti těžby uranové rudy (1949-1955) - Resumé!
Pavel Růžek – Libor Schröpfer:
Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách
-
RECENZE A ANOTACE:
-
Jiří Brabec (ed.), Petra Cehláriková, Zdeněk Fric, Vladimír Hula, Martin Konvička, Jan Matějů, Jaroslav Michálek, Petr Rojík, Petra Schnitzerová, Přemysl Tájek & Kamil Zimmermann:
Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech, Cheb 2010
Karel Řeháček :
Němci na Karlovarsku v letech 1945-1948, Plzeň 2011
Petr David a Vladimír Soukup:
Velká turistická encyklopedie. Karlovarský kraj, Praha 2010
Historie Sokolovska
Královské Poříčí 2010
František Hromada:
Historie chebského divadelního života 1410-2011, Cheb 2011
-
Za finanční podpory:
Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského Kraje
Národního památkového ústavu, územnho odborného pracoviště v Lokti
Vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Vedoucí redaktor: Zbyněk Černý
Výkonný redaktor: Alena Koudelková
Redakční rada: Michaela Bäumlová, Jiří Brabec, Karel Halla, Jan Matějů, Jan Nedvěd,
Michael Rund, Lukáš Smola
Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram
Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů
Grafická úprava: Eva Rundová, Grafický ateliér Ateva, Praha
Vydání první, 2011
Náklad 300 výtisků
-
 
Ročník 2016
Ročník 2015
Ročník 2014
Ročník 2013
Ročník 2012
Ročník 2011
Ročník 2010