SBORNÍKY MUZEA CHEB  
 
-
-
SBORNÍK MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE 18/2010
-
Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu - jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách - tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé. Sborník vychází pod redakčním dozorem pracovníků Muzea Cheb v autorské spolupráci s předními regionálními odborníky a za finančního přispění Karlovarského kraje.
-
STATĚ A ČLÁNKY - HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:
-
Historické:
Hana Knetlová:
Ex commissione reformationis. Působení rekatolizační komise v Chebu. - Resumé!
Alžběta Kratochvílová:
Demolice renesančních objektů v Jáchymově. - Resumé!
Lubomír Zeman:
Zástavba a urbanismus krušnohorských horních měst. - Resumé!
Jana Horváthová:
Stavební fond města Kraslic na počátku 20. století. - Resumé!
Jan Vaňata:
Vývoj textilního průmyslu v Plesné v první polovině 20. století na příkladu veřejné obchodní společnosti Johann Lehrmann a synové, továrna na stávkové zboží, Plesná. - Resumé!
Karel Řeháček:
Dopady války a nacionálně socialistického režimu na životy obyvatel západních Čech v písemnostech úředních zastupitelství v Chebu, Karlových Varech a Stříbře. - Resumé!
Přírodovědné:
Miroslav Marek & Jiří Suda:
Kras Dyleňské hornatiny – nejvýznamnější krasové území Karlovarského kraje. - Resumé!
Přemysl Tájek:
Flóra a vegetace Evropsky významné lokality Podhorní louky. - Resumé!
Libor Dvořák & Kateřina Dvořáková:
Zajímavé druhy hmyzu na území NPP Křížky, NPP Upolínová louka pod Křížky a okolních luk. - Resumé!
Petr Jiskra:
Recentní výskyt Šídlatky kroužkované (Sympecma paedisca) v Karlovarském kraji. - Resumé!
Pavel Řepa:
Bahňáci (Charadrii) na Tachovsku. - Resumé!
-
EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:
-
Lukáš Hanzl:
Panská kyselka v Drmoulu. Příspěvek k archeologii minerálních pramenů. - Resumé!
Ludmila Novotná:
Fundátorka Anna Šliková. Příspěvek k historii kostela sv. Wolfganga v Ostrohu. - Resumé!
Jaroslav Fiala:
Obilí, brambory a nepokoje v polovině 19. století na Karlovarsku. - Resumé!
Lukáš Svoboda:
Židovský hřbitov v Úbočí. - Resumé!
Petr Beran:
Ing. Friedrich Scherb. Z mého života. - Resumé!
Zuzana Štěpanovičová:
Ferdinand Bloch a jeho sbírka. - Resumé!
Zbyněk Černý:
Architekt Fritz Lehmann a Česká eskomptní banka v Chebu.
"Kdo na ulici staví dům, má mnoho kritiků". - Resumé!
Kateřina Joklová:
Bohumír Liška: Přednosta Mimořádného lidového soudu v Chebu. - Resumé!
-
RECENZE A ANOTACE:
-
Romana Riegerová:
Lubomír Zeman (ed.), Zbyněk Černý, Jana Horváthová, Michael Rund - Slavné vily Karlovarského kraje. Praha 2010.
Jaromír Bartoš:
Petr Němec - Mariánské Lázně. Průvodce městem a okolím. Cheb 2009.
Jiří Krásný:
Jiří Milota a Jaromír Bartoš - Průvodce po minerálních pramenech - III. Minerální prameny Mariánsko-lázeňska. Mariánské Lázně 2009.
Prokop Sedlák:
Vladislav Podracký a Lukáš Svoboda - Green Story. jedenáct příběhů z dějin českého golfu. Horní Slavkov 2008.
-
Za finanční podpory:
Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského Kraje
Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského Kraje
Národního památkového ústavu, územnho odborného pracoviště v Lokti
Vydalo Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje 2010.
Vydání 1. Počet stran: 362. Náklad: 300 výtisků.
-
 
Ročník 2016
Ročník 2015
Ročník 2014
Ročník 2013
Ročník 2012
Ročník 2011
Ročník 2010