SBORNÍK MUZEA CHEB  
 
-
-
KONTAKTY NA ČLENY REDAKČNÍ RADY SBORNÍKU
-
Mgr. Zbyněk Černý (vedoucí redaktor)
Muzeum Cheb, p.o Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
telefon: +420 739322499
-
Mgr. Alena Koudelková (výkonný redaktor)
Muzeum Cheb, p.o Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
telefon: +420 739322499
-
RNDr. Jiří Brabec (výkonný redaktor)
Muzeum Cheb, p.o Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
telefon: +420 739322499
-
POKYNY PRO AUTORY SBORNÍKU
-
-
 
Ročník 2016
Ročník 2015
Ročník 2014
Ročník 2013
Ročník 2012
Ročník 2011
Ročník 2010