SBORNÍK MUZEA CHEB  
 
-
-
Sborník Chebského muzea byl založen v roce 1993 jako vlastivědně orientované odborné periodikum Okresního muzea Cheb. Od roku 2000 procházejí články přijímané do sborníku recenzním řízením. V roce 2007 došlo v důsledku sloučení krajských muzeí Karlovarského kraje do jedné instituce k přejmenování periodika na Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje. V následujícím roce byl název upraven na Sborník muzea Karlovarského kraje. V roce 2008 též došlo k reorganizaci redakce sborníku. Byla jmenována nová redakční rada složená ze čtyř interních a šesti externích členů. Rada si vytkla za primární cíl zvýšit kvalitu přijímaných příspěvků a zpřísnění recenzního řízení. Byly upřesněny publikační podmínky a změnila se vizuální podoba sborníku.
-
SBORNÍK MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE 24/2016
-
Muzeum Cheb nabízí každoročně širokému okruhu zájemců o regionální a vlastivědnou literaturu "Sborník muzea Karlovarského kraje", který uveřejňuje původní studie z oborů přírodních, společenských a historických věd, muzeografické příspěvky, recenze a personálie vztahující se k území Karlovarského kraje a přilehlých oblastí Německa. Příspěvky publikuje v jazyce českém, slovenském a německém. Vychází s roční periodicitou.
-
-
Vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje.
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
telefon: +420 739322499
-
Sborník vychází za finanční podpory:
Města Chebu a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti
Sborník je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice
-
REDAKČNÍ RADA SBORNÍKU MUZEA CHEB
-
vedoucí redaktor
Mgr. Zbyněk Černý (Muzeum Cheb)
-
výkonný redaktor
Mgr. Alena Koudelková (Muzeum Cheb)
RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Bc. Lukáš Smola (Národní památkový ústav - Loket)
-
redakční rada
Mgr. Michaela Bäumlová (Muzeum Cheb)
Ing. Roman Procházka (Muzeum Cheb)
Ing. Michael Rund (Muzeum Sokolov)
Mgr. Jan Nedvěd (Muzeum Karlovy Vary)
Mgr. Jan Matějů (Muzeum Karlovy Vary)
Mgr. Karel Halla (Státní okresní archiv Cheb)
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. (GAVU Cheb)
-
VYDAVATEL POSLEDNÍHO ROČNÍKU
-
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
telefon: +420 739322499
-
 
Ročník 2016
Ročník 2015
Ročník 2014
Ročník 2013
Ročník 2012
Ročník 2011
Ročník 2010