SBORNÍK MUZEA CHEB

původní studie z oborů přírodních, společenských a historických věd

SBORNÍK MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé. Sborník vychází s roční periodicitou pod redakčním dozorem pracovníků Muzea Cheb v autorské spolupráci s předními regionálními odborníky.

Sborník Chebského muzea

Sborník Chebského muzea byl založen v roce 1993 jako vlastivědně orientované odborné periodikum Okresního muzea Cheb. Od roku 2000 procházejí články přijímané do sborníku recenzním řízením. V roce 2007 došlo v důsledku sloučení krajských muzeí Karlovarského kraje do jedné instituce k přejmenování periodika na Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje. V následujícím roce byl název upraven na Sborník muzea Karlovarského kraje. V roce 2008 též došlo k reorganizaci redakce sborníku. Byla jmenována nová redakční rada složená ze čtyř interních a šesti externích členů. Rada si vytkla za primární cíl zvýšit kvalitu přijímaných příspěvků a zpřísnění recenzního řízení. Byly upřesněny publikační podmínky a změnila se vizuální podoba sborníku.

Redakční rada sborníku

vedoucí redaktor
Mgr. Zbyněk Černý (Muzeum Cheb)

výkonný redaktor
Mgr. Alena Koudelková (Muzeum Cheb)
RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Bc. Lukáš Smola (Národní památkový ústav – Loket)

redakční rada
Mgr. Michaela Bäumlová (Muzeum Cheb)
Ing. Roman Procházka (Muzeum Cheb)
Ing. Michael Rund (Muzeum Sokolov)
Mgr. Jan Nedvěd (Muzeum Karlovy Vary)
Mgr. Jan Matějů (Muzeum Karlovy Vary)
Mgr. Karel Halla (Státní okresní archiv Cheb)
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. (GAVU Cheb)

VYDAVATEL POSLEDNÍHO ROČNÍKU

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
telefon: +420 739322499

Kontaktní formulář

AKTUALITY