- - -
-
ZMIZELÉ CHEBSKO - zničené obce a osady okresu Cheb po roce 1945 MAPA
-
-
-
-
ZMIZELÉ CHEBSKO
- zničené obce a osady okresu Cheb po roce 1945
Digitalizovaná verze knižního vydání.
V roce 2007 vydalo:
Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o., Muzeum Cheb, Cheb 2007
Text: © Jaromír Boháč, Roman Salamanczuk.
Překlad: Jaromír Boháč.
Redakce: Iva Votroubková.
Realizace: © KMKK, p.o., Muzeum Cheb.
Fotografie zapůjčily:
Státní okresní archiv Cheb;
KMKK, p.o., Muzeum Cheb;
Jaromír Boháč, Roman Salamanczuk
Projekt byl připraven ve spoluprácí s Muzeem Smrčin ve Wunsiedlu a byl realizován za finanční podpory Dispozičního fondu INTERREG III A, č. B056CZ. 04.4.82/4.3.01/0425.
Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory Krajského muzea Karlovarského kraje a v žádném případě nemohou být chápány jako oficiální názory Evropské unie.
Vydavatel děkuje všem, kteří přispěli ke vzniku této dokumentace. Především panu prof. dr. Lorenzu Schreinerovi za laskavé svolení použít plány obcí z knihy Heimatkreis Eger, paní dr. Elisabeth Fendlové za korektury německého textu, panu Lorenzu Weissovi z Neu Albenreuthu-Bodenu za fotografie zaniklých obcí a panu Jürgenu Rakovi z Chebu, který jako první sestavil v letech 1995 - 2000 rozsáhlou dokumentaci všech zničených obcí a osad okresu Cheb.
© MUZEUM CHEB, p.o. Karlovarského kraje
-
-
-
-
-
- -
-