Na poslední část roku muzeum připravilo pro návštěvníky hned dvě zajímavé výstavy. Ta první s názvem Kostelíček boží. Kapitola ze Slabikáře návštěvníka památek, připomíná osobnost historika umění Jaroslava Herouta (1928–2015), který v roce 1978 vydal Slabikář návštěvníků památek, jakýsi ilustrovaný klíč k poznávání památkových objektů, jejich součástí a mobiliáře. Muzeum Cheb u příležitosti výročí vzniku publikace a výročí autorova narození otevírá Slabikář na stránkách věnovaných kostelům a kaplím a k výkladovým heslům připojuje trojrozměrné předměty ze svých sbírek a z vlastnictví Kanonie premonstrátů Teplá. Návštěvníci se seznámí se základními stavebními součástmi, vybavením a účelem katolických sakrálních staveb. Kurátorkou výstavy je Michaela Bäumlová.

Druhá výstava s názvem Cheb nebo Eger? byla uspořádána u příležitosti 100. výročí vzniku republiky. Seznámí návštěvníky se specifickou situací Chebu v roce 1918 a neklidným rokem 1938 a bude možné ji zhlédnout v jednom ze sálů tzv. nové expozice do konce tohoto roku.

Pro naše malé muzejníky jsme 2. – 3. listopadu v rámci muzejní pedagogiky opět připravili oblíbené podzimní nocování, při němž bude kromě romantického přespání v prostorách muzea připraven doprovodný program. Chybět nebude ani výtvarná dílna a malé dobrodružství.

V listopadu vyhlašujeme tradiční vánoční výtvarnou soutěž tentokrát na téma Vánoční zvonění. Zvonky a zvonečky od dětí z mateřských a základních škol z Chebu a okolí budou zdobit muzejní expozici do konce prosince.

Ke 100. výročí vzniku republiky nabízíme základním školám z Chebu a okolí scénické čtení První republika v podání herců Západočeského divadla Jindřicha Skopce a Petra Baťka. Děti si v rámci představení na vlastní kůži vyzkouší, jak probíhalo vyučování před sto lety.