PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ – AKTUALITY

104, 2018

24 hodin strážcem nosorožců

 Termín bude upřesněn!

Přednášející: MgA. Jan Svatoš. 24 hodin s protipytláckou patrolou v přísně střeženém území, natáčení v […]

1212, 2017

Pojďte s námi do přírody

Cyklus přírodovědných akcí a vycházek

Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: […]

INFORMACE, ČLÁNKY, ZAJÍMAVOSTI

1212, 2017

Z Chebu křížem krážem

Cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek

Pravidelně každý rok, vždy od ledna do dubna, pořádá Muzeum Cheb cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek nazvaný: „Z Chebu křížem […]

1112, 2017

Přírodovědné oddělení Muzea Cheb

Muzeum Cheb ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého […]

812, 2017

Akce pro školy a zájmová sdružení

Muzeum Cheb p.o. Karlovarského kraje se každoročně tradičně podílí nejen na akcích pro širokou veřejnost, ale i na odborných přednáškách a exkurzích pro všechny typy […]

1211, 2017

Ptactvo Chebska

Doprovodná publikace k výstavě

Publikace Ptactvo Chebska je doprovodnou publikací k výstavě „Ptáci se vracejí! …k poctě Františka Lagarde“, která se uskutečnila v Muzeu Cheb […]

Kontaktní formulář 

AKTUALITY 

Když barvy tančí…

Velikonoční koruna pro Cheb

Jarní výtvarná soutěž