PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V CHEBU [pdf] ...
pondělí 1. května 2017
Sraz v 7:00 v Chebu na dřevěné lávce pod Chebským hradem.
Ornitologická vycházka jarní přírodou s pozorováním ptáků, jejich určováním podle zpěvu. Kolem Ameriky do Františkových Lázní (délka cca 10 km).
-
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH [pdf] ...
pondělí 1. května 2017
Sraz v 8:00 u Ferdinandovy kolonády v Mariánských Lázních.
Tradiční vycházka za ptačími hlasy spojená s odchytem ptáků do sítí. Po úvodní ukázce nachytaných ptáků vyrazíme na krátkou procházku parkem za ptačím zpěvem.
-
KDE ŽIJE ČOLEK HRANATÝ ? [pdf] ...
středa 10. května 2017
Sraz v 16:00 na návsi pod kostelem sv. Jiljí v obci Kostelní.
Biotopy čolka hranatého. Jarní mokřadní luční květena západní části Krušných hor. Okruh kolem obcí Kostelní, Kámen a Počátky (délka cca 7 km).
-
ZA ORCHIDEJEMI DO PARKU V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH [pdf] ...
úterý 16. května 2017
Sraz v 16:00 u Rudolfova pramene v Mariánských Lázních.
Tradiční návštěva mokřadů s typickými rostlinnými druhy včetně planě rostoucích orchidejí. Pojďte se podívat, jaké skvosty rostou přímo za našimi humny.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články