PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
ZA ORCHIDEJEMI DO PARKU V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH [pdf] ...
úterý 16. května 2017
Sraz v 16:00 u Rudolfova pramene v Mariánských Lázních.
Tradiční návštěva mokřadů s typickými rostlinnými druhy včetně planě rostoucích orchidejí. Pojďte se podívat, jaké skvosty rostou přímo za našimi humny.
-
ZA KRAJINOU A LIŠEJNÍKY BEČOVSKA [pdf] ...
neděle 28. května 2017
Sraz v 9:35 na vlakovém nádraží v Bečově nad Teplou.
Krajinářsko – lišejníkářská exkurze po stráních a skalkách s překrásnými výhledy na bečovské údolí. Kromě strání navštívíme i botanickou zahradu v údolí řeky Teplé.
-
REZEVACÍ SOOS S PRŮVODCEM [pdf] ...
pondělí 5. června 2017
Sraz v 16:00 na parkovišti před vstupem do NPR Soos.
Prohlídka naučné stezky Soos s průvodcem. Tentokrát mimořádně zdarma v rámci Světového dne životního prostředí. Omezená kapacita.
-
NA LIPOVKU A DO MECHOVÉHO ÚDOLÍ U BRTNÉ [pdf] ...
sobota 10. června 2017
Sraz v 10:20 na vlakové zastávce v Dolním Žandově.
Pozdě jarní botanická vycházka spojená s návštěvou květnatých mezofilních trávníků v PP Lipovka a rašelinišť v PR Mechové údolí.
-
KVĚTENA RYBNÍKŮ A MOKŘADŮ V OKOLÍ LUŽNÉ [pdf] ...
neděle 11. června 2017
Sraz v 9:30 na autobusové zastávce Fr. Lázně, Krapice, Lužná.
Typická i vzácná květena Luženských rybníků a jejich okolí, např. šicha černá, rosnatka okrouhlolistá, rosnatka prostřední, vzácné druhy bublinatek, ostřice a další.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články