PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE  
 
-
Přednáškový cyklus - Z Chebu křížem krážem ...
Cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek, jehož cílem je přiblížit návštěvníkům krajinu, přírodu, kulturu a život v různých oblastech světa. Nejde pouze o klasické cestopisy, našimi přednášejícími jsou odborníci z různých přírodovědných disciplín. Představují posluchačům nejen popisovanou část světa jako takovou, ale umožňují jim nahlédnout také do problematiky oborů, které studují.
-
Ptactvo Chebska - doprovodná publikace k výstavě ...
Hlavní autor: Dětmar Jäger
4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Cheb ve spolupráci s Muzeem Cheb vydala doprovodnou publikaci k výstavě "Ptáci se vracejí! ...k poctě Františka Lagarde", která se uskutečnila v Muzeu Cheb od 12. září do 11. listopadu 2013. Nejedná se však o klasický výstavní katalog, kniha představuje to nejzajímavější, co o ptactvu na okrese Cheb za uplynulá staletí víme...
-
OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVNÍM PROJEKTEM
-
"PTÁCI SE VRACEJÍ! ...K POCTĚ FRANTIŠKA LAGARDE"... 13. září - 24. listopadu 2013
Výstavní projekt vyústil z dlouholetého, několik generací trvajícího sledování ptactva v nejzápadnějších Čechách, tj. víceméně v hranicích okresu Cheb. Vlastní výstava, jejímiž hlavními autory byli vesměs ornitologové, členové 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody si dala především za úkol seznámit veřejnost s tím nejzajímavějším, co o ptactvu našeho regionu za uplynulá století víme. Základním výstavním prostředkem byly velkoformátové fotografie ptáků a dermoplastické preparáty (lidově vycpaniny) nejvýznamnějších druhů západních Čech...
-
Fotografická soutěž na téma: "Vyfoť opeřence !"... doprovodná akce k výstavě
Muzeum Cheb ve spolupráci se 4. ZO ČSOP Cheb a Chebským deníkem vyhlásilo fotografickou soutěž na téma: "Vyfoť opeřence!" Soutěž byla vyhlášena u příležitosti výstavy: "Ptáci se vracejí!", která proběhla v Muzeu Cheb od 12. září do 24. listopadu 2013. Soutěže se mohli zúčastnit všichni zájemci o fotografování ve věku do 26 let. Fotografie byly vystaveny v prostorách Muzea Cheb. Slavnostní vyhlášení výsledků a následné předání cen se uskutečnilo v Muzeu Cheb před přednáškou RNDr. Františka Pojera "Na tahu s černými čápy" dne 7. listopadu 2013.
-
na tahu s černými čápy [pdf] ...
7. listopadu 2013
Přednášející: František Pojer. Začátek: 17.30 hod.
U příležitosti výstavního projektu: "Ptáci se vracejí..." se uskutečnla také přednáška věnovaná čápu černému (Ciconia nigra), jehož tahové cesty po Evropě a po Asii jsou dobře známé hlavně díky českým ornitologům. Před začátkem přednášky proběhlo vyhlášení fotografické soutěže: "Vyfoť opeřence..."
-
jeřáb popelavý – obyčejný rok neobyčejného ptáka [pdf] ...
17. října 2013
Přednášející: Petr Lumpe a Markéta Ticháčková. Začátek: 17.30 hod.
Jako součást právě probíhajícícho výstavního projektu: "Ptáci se vracejí..." připravilo Muzeum Cheb přednášku věnovanou jednomu z výrazných druhů tažných ptáků, kteří v posledních letech patří mezi pravidelné obyvatele Chebska...
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články