PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE  
 
-
AKCE PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
-
Muzeum Cheb p.o. Karlovarského kraje se každoročně tradičně podílí nejen na akcích pro širokou veřenost, ale i na odborných přednáškách a exkurzích pro všechny typy školských zařízení (mateřské školy, základní školy, střední školy, popř. vysoké školy) a různá zájmová sdružení, neziskové organizace apod. Jedním z našich cílů je podchytit potenciální zájemce o přírodovědnou tématiku. Důležité je ale také zájemcům ukázat, že terénní biologie nejsou jen seznamy druhů či opatření v rámci ochrany přírodních hodnot, ale také dobrodružné hledání zákonitostí a souvislostí s využitím moderních metod z různých oborů lidské činnosti (např. výpočetní technika, statistika, biologie, matematika, zeměpis).
-
OHLÉDNUTÍ ZA VYBRANÝMI AKCEMI - 2013 a 2014
-
OBOJŽIVELNÍCI CHEBSKA ...
28. dubna 2014
ZŠ HLÁVKOVA AŠ, 7. TŘÍDA
V pondělí 28. 4. 2014 se uskutečnila na ZŠ Hlávkova v Aši dvouhodinová beseda se žáky 7. třídy na téma Obojživelníci Chebska. Přednášející Jiří Brabec z chebského muzea představil obojživelníky našeho regionu. Sedmáci si tak mohli rozšířit své znalosti z hodin přírodopisu.
-
OBOJŽIVELNÍCI KOLEM NÁS ...
28. dubna 2014
1. TŘÍDY, ZŠ HLÁVKOVA, AŠ
Povídání o obojživelnících žijících kolem nás si vyslechli žáci prvních tříd ZŠ Hlávkova v Aši v rámci hodiny prvouky v pondělí 28. dubna 2014. Kde se obojživelníci vyskytují, čím se živí, jak se rozmnožují, proč jsou tak vzácní a jak je můžeme chránit? To všechno byly otázky, na které jsme se pokusili najít odpověď s Jiřím Brabcem z Muzea Cheb.
-
ŽÁBY, MLOCI, ČOLCI ...
28. dubna 2014
MATEŘSKÁ ŠKOLA NOHOVA, AŠ, TŘÍDY BERUŠKY, MOTÝLCI, SLUNÍČKA
Co jsou obojživelníci a kde všude se s nimi můžeme setkat. To se dozvěděli děti ze všech třech tříd mateřské školy Nohova v Aši v rámci besedy s biologem Muzea Cheb Jiřím Brabcem. A nejen to. Všechny druhy žab a čolků, které žijí na Ašsku a Chebsku byli představeni nejen na obrázcích, ale také přímo živými exempláři v akváriu.
-
ŽÁBY, MLOCI, ČOLCI ...
29. dubna 2014
MATEŘSKÁ ŠKOLA A STACIONÁŘ, PASTÝŘSKÁ, CHEB
Co jsou vlastně zač. Kde žijí, co jedí. Jak vypadají larvy čolků a pulci žab. Včetně ukázky živých nejběžnějších obojživelníků Chebska: ropuchy obecné, skokana hnědého, čolka obecného a čolka horského. To všechno se dozvěděli a na vlastní oči viděli děti ze třídy Rybičky mateřské školy a stacionáře, Pastýřská Cheb.
-
VINAŘICKÁ HORA
Závěrečná půldenní exkurze týdenního terénního semináře botanické komise Asociace muzeí a galerií v roce 2013 vedla na přírodní památku Vinařická hora, po které nás vedl RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb). Jedná se o velmi dobře zachovalou ukázku třetihorního stratovulkánu s pestrou mozaikou stanovištních typů...
-
KŘIVOKLÁTSKO
Jedna z exkurzí týdenního terénního semináře botanické komise Asociace muzeí a galerií v roce 2013 vedla na území CHKO Křivoklátsko do údolí Klíčavy. Tuto exkurzi 23. května 2013 vedli ing. Václav Somol, CSc. (Správa CHKO Křivoklátsko) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje)...
-
DO POOHŘÍ
Děti IV. oddělení družiny ze 4. ZŠ se ve čtvrtek 16. dubna vypravily s učitelkou Martinou Churou na přírodovědnou vycházku do chebského Poohří. Průvodcem po pestrém světě jarní přírody jim byl Jiří Brabec, přírodovědec Muzea Cheb. Děti se učily poznávat stromy i nejrůznější byliny a dokonce i některé trávy...
-
NA KOMORNÍ HŮRCE
Komorní hůrka u Chebu skýtá poučení z mnoha oborů lidské činnosti: archeologie, geologie, historie i botaniky. Za tím vším se vydali 15. května studenti Gymnázia Cheb v rámci Semináře z biologie se svými pedagogy Karlou Šmejkalovou a Liborem Matouškem. Průvodcem po Komorní hůrce jim byl přírodovědec Muzea Cheb botanik Jiří Brabec...
-
POPULAČNÍ BIOLOGIE VZÁCNÝCH DRUHŮ
Úterní odpoledne 14. května si členové ekokroužku při Svobodné chebské škole, který vede Peter Randis, vyhradili pro sledování populace vzácné orchideje vstavače kukačky (Orchis morio) na Komorní hůrce. S populační biologií vstavačovitých členy kroužku stručně seznámil botanik z Muzea Cheb Jiří Brabec...
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články