POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY - JARO 2017  
 
-
POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY 2017 - komplet [pdf] ...
Cyklus přírodovědných akcí roku 2017
Akce pro vás připravili a k účasti vás zvou: Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje, ZO ČSOP Kladská, 4. ZO ČSOP Cheb, Městské muzeum Mariánské Lázně, Správa CHKO Slavkovský les, Správa CHKO Český les a mnohé další (viz. program) organizace.
-
VÝBĚR Z AKCÍ - CHEBSKO - DUBEN - ČERVEN 2017
-
ZA BOBRY DO HROZŇATOVA S VÝLETEM NA LORETU [pdf] ...
neděle 9. dubna 2017
Sraz v 11:00 na autobusové zastávce ve Starém Hrozňatově (konečná MHD č. 6).
Návštěva bobřích hrází, povídání o životě a díle bobrů, bobr jako krajinotvorný činitel, určování časně jarní květeny, historický výklad ke křížové cestě a Loretě.
-
REZEVACÍ SOOS S PRŮVODCEM [pdf] ...
sobota 22. dubna 2017
Sraz v 14:00 na parkovišti před vstupem do NPR Soos.
Prohlídka naučné stezky Soos s průvodcem. Tentokrát mimořádně zdarma v rámci Mezinárodního dne Země. Omezená kapacita.
-
OBOJŽIVELNÍCI CHEBSKA – PÍSKOVNA OBILNÁ [pdf] ...
neděle 23. dubna 2017
Sraz v 11:35 na železniční zastávce Nebanice.
Poznávání obojživelníků, ukázka snůšek a obojživelníků přímo v terénu. Pokud bude dobré počasí - též časně jarní plevelová květena.
-
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V CHEBU [pdf] ...
pondělí 1. května 2017
Sraz v 7:00 v Chebu na dřevěné lávce pod Chebským hradem.
Ornitologická vycházka jarní přírodou s pozorováním ptáků, jejich určováním podle zpěvu. Kolem Ameriky do Františkových Lázní (délka cca 10 km).
-
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH [pdf] ...
pondělí 1. května 2017
Sraz v 8:00 u Ferdinandovy kolonády v Mariánských Lázních.
Tradiční vycházka za ptačími hlasy spojená s odchytem ptáků do sítí. Po úvodní ukázce nachytaných ptáků vyrazíme na krátkou procházku parkem za ptačím zpěvem.
-
KDE ŽIJE ČOLEK HRANATÝ ? [pdf] ...
středa 10. května 2017
Sraz v 16:00 na návsi pod kostelem sv. Jiljí v obci Kostelní.
Biotopy čolka hranatého. Jarní mokřadní luční květena západní části Krušných hor. Okruh kolem obcí Kostelní, Kámen a Počátky (délka cca 7 km).
-
ZA ORCHIDEJEMI DO PARKU V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH [pdf] ...
úterý 16. května 2017
Sraz v 16:00 u Rudolfova pramene v Mariánských Lázních.
Tradiční návštěva mokřadů s typickými rostlinnými druhy včetně planě rostoucích orchidejí. Pojďte se podívat, jaké skvosty rostou přímo za našimi humny.
-
ZA KRAJINOU A LIŠEJNÍKY BEČOVSKA [pdf] ...
neděle 28. května 2017
Sraz v 9:35 na vlakovém nádraží v Bečově nad Teplou.
Krajinářsko – lišejníkářská exkurze po stráních a skalkách s překrásnými výhledy na bečovské údolí. Kromě strání navštívíme i botanickou zahradu v údolí řeky Teplé.
-
REZEVACÍ SOOS S PRŮVODCEM [pdf] ...
pondělí 5. června 2017
Sraz v 16:00 na parkovišti před vstupem do NPR Soos.
Prohlídka naučné stezky Soos s průvodcem. Tentokrát mimořádně zdarma v rámci Světového dne životního prostředí. Omezená kapacita.
-
NA LIPOVKU A DO MECHOVÉHO ÚDOLÍ U BRTNÉ [pdf] ...
sobota 10. června 2017
Sraz v 10:20 na vlakové zastávce v Dolním Žandově.
Pozdě jarní botanická vycházka spojená s návštěvou květnatých mezofilních trávníků v PP Lipovka a rašelinišť v PR Mechové údolí.
-
KVĚTENA RYBNÍKŮ A MOKŘADŮ V OKOLÍ LUŽNÉ [pdf] ...
neděle 11. června 2017
Sraz v 9:30 na autobusové zastávce Fr. Lázně, Krapice, Lužná.
Typická i vzácná květena Luženských rybníků a jejich okolí, např. šicha černá, rosnatka okrouhlolistá, rosnatka prostřední, vzácné druhy bublinatek, ostřice a další.
-
RUDERÁLNÍ A PLEVELNÉ DRUHY OKOLO HORNÍCH LOMAN [pdf] ...
pátek 16. června 2017
Sraz v 14:30 na železniční stanici Františkovy Lázně.
Typická plevelová květena okrajů Chebské pánve (zajímavé podmáčené okraje polí), nově se šířící ruderální a slanomilné druhy (např. jitrocel vraní nožka).
-
ZA ČERVENÝM TAJEMSTVÍM CHLUMSKÉ HORY [pdf] ...
neděle 18. června 2017
Sraz hledačů je v 9:30 u kaple v malebné vesničce Chlum (50°1‘3“N, 13°12‘22“E).
Pomozte nám hledat vzácnou okrotici červenou z listnatých lesů Chlumské hory. Tato orchidej má v našem kraji jediné známé místo výskytu.
-
KVĚTY OHŘE Z RAFTU (PRO PLAVCE A NADŠENCE) [pdf] ...
sobota 24. června 2017
Sraz v 10:00 v Nebanicích u mostu přes Ohři.
Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil Ohři za „nejzakytkovanější českou řekou“. Toto tvrzení si lze ověřit v meandrech či ve slepých ramenech horního toku Ohře.
-
Podrobnosti e-mailem či poštou žádejte u J. Brabce, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články