PŘEDNÁŠKA
 
-
CHEBSKÁ PÁTRAČKA ZASAHUJE - PŘÍPADY ČETNICKÉ PÁTRACÍ STANICE CHEB.
-
-
Přednášející: PhDr. Vladimír Bružeňák.
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 17.00 hodin ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb.
-
Přednáška přiblíží nejzávažnější kriminální případy chebské četnické pátrací stanice z let 1928 - 1937. Pomocí unikátního fotografického materiálu a archivních a novinových zdrojů představí dnes prakticky neznámé závažné kriminální případy, které stanice řešila ve svém obvodu, tedy v několika tehdejších soudních okresech, od Tachovska přes Mariánskolázeňsko a Chebsko po Karlovarsko, Ostrovsko a Žluticko a Lubenecko. Přednáška ukáže část kriminalistické praxe tehdejšího četnictva a bude provedena v dobové uniformě.
-
PhDr. Vladimír Bružeňák:
učitel na Gymnáziu Sokolov, též badatel a spisovatel především regionální historie. V současné době postupně připravuje zajímavou knihu z dějin četnické pátrací stanice v Chebu, složenou ze zajímavých kriminálních případů tzv. 1. Československé republiky, především z případů násilné trestné činnosti. Kniha bude obsahovat naprosto unikátní fotografickou přílohu těch nejzávažnějších zločinů, které chebská pátrací stanice vyšetřovala (obdoba slavného seriálu "Četnické humoresky", s jejichž autorem panem Michalem Dlouhým spolupracuje již řadu let).
-
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35011 Cheb
telefon: 739322499, e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz
-
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje