Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM
 
-
RNDr. Jiří Brabec
HOŘE NAD HOŘEČKY ?
2. dubna 2015, 17.30 hodin, Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb
-
-
-

Modré až fialové hořečky patřily v dobách našich prarodičů k častým druhům luk, pastvin, mezí a mokřadů. Pranic jim neuškodily popásající se ovce, kozy či krávy, nebo pravidelná seč na krmivo, seno a stelivo. Po padesáti, sedmdesáti či sto letech je situace v České republice úplně jiná. Všechny hořečky jsou uvedeny v nejvyšší kategorii tzv. červeného seznamu ohrožených druhů rostlin z roku 2012. Mnohé jsou dnes v České republice považovány za vyhynulé či nezvěstné, další jsou velmi vzácné, všechny ubývající a ohrožené. Proč tomu tak je? V čem zklamaly různé životní strategie, které jim v minulosti umožnily osídlit mnoho typů stanovišť? Které druhy vymizely, které jsou na pokraji vyhynutí a které naopak přežívají? Skončila snad éra hořců a hořečků? Nejen na tyto otázky se pokusíme odpovědět v naší přednášce.

-
-
O PŘEDNÁŠEJÍCÍM:

RNDr. Jiří Brabec vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Pět let pracoval v botanickém oddělení Národního muzea v Praze. Od roku 2004 je odborným pracovníkem Muzea Cheb. Mimo běžnou náplň muzejníka se zabývá monitoringem a populační biologií rostlin zejména druhy rodu hořeček (Gentianella) či orchidejí švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis). Podílí se též na návrzích na obhospodařování jejich lokalit apod. Pracuje nebo spolupracuje na několika regionálních flórách (např. květena středního Kačáku, květena CHKO Labské pískovce, květena Sooské pánve, květena okolí Plesné) a dílčích floristických studiích (zejména západní, popř. střední a jižní Čechy). V nejzápadnějších Čechách se věnuje propagaci terénní biologie, zejména v rámci cyklu přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody“.

-
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35011 Cheb
telefon: 739322499, e-mail: jiri.brabec@muzeumcheb.cz
-
-
-