Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM
 
-
RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D.
NA SKOK ZA KLOKANY ANEB PŘÍRODOU AUSTRÁLIE
5. února 2015, 17.30 hodin, Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb
-
-
-

Přednáška nás zavede do národních parků severní a východní Austrálie. Představíme si historii, současnost, přírodní podmínky a zejména unikátní faunu a flóru, která se zde vyvinula před mnoha milióny let a díky dlouhé izolaci přežila až do současnosti.

-
-
O PŘEDNÁŠEJÍCÍM:

RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. vystudovala systematickou zoologii na PřF UK Praha, kde v letech 2000 až 2004 a 2008 až 2010 pracovala jako vědecký pracovník. V letech 2005 až 2006 vedla Oddělení záchranných programů ohrožených druhů na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Dlouhá léta spolupracovala s Ochranou fauny ČR Votice, v letech 2006 až 2008 zde byla vedoucí Krajského střediska ekologické výchovy. Zabývá se zejména studiem genetické variability a ekologie drobných savců a mapováním rozšíření hlodavců a netopýrů v ČR. Petra Schnitzerová je členem několika nevládních organizací např. České společnosti ornitologické, Českého svazu ochránců přírody, Teraristické společnosti Praha a České společnosti pro ochranu netopýrů, kde od roku 2009 pracuje jako koordinátor projektů zaměřených na ochranu netopýrů, a to zejména v souvislosti s jejich výskytem v lidských stavbách. V minulosti se zúčastnila několika zoologických expedic, např. do Sýrie, Lybie, Iránu, Turecka, Egypta, Jordánska, Libanonu a do Keni. V posledních letech podnikla výpravy také na Kanárské ostrovy, Madeiru, Réunion, Island nebo do Kanady a Austrálie.

-
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35011 Cheb
telefon: 739322499, e-mail: jiri.brabec@muzeumcheb.cz
-
-
-