Cyklus přírodovědných akcí a vycházek

Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: „POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY“. V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, výstav, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov. Společně s Muzeem Cheb se na přípravě a realizaci jednotlivých akcí podílí: ZO ČSOP Kladská, 4. ZO ČSOP Cheb, Městské muzeum Mariánské Lázně, Správa CHKO Slavkovský les, Správa CHKO Český les a některé další (viz. jednotlivé programy) organizace.

Programy jednotlivých ročníků

Programy ve formátu [pdf] – vyčkejte načtení souboru !