15.9.2018

Vycházka bude zaměřená na lesnické a historické zajímavosti v okolí obce Rybník. V průběhu procházky navštívíme čtyři zaniklé vesnice (Bedřichov, Herštějnské Chalupy, Mladé Korytany a Korytany) a podíváme se k pramenu Radbuzy.

Den: sobota 15. září 2018
Čas: 9:00
Místo: Sraz v 9:00 u rekreačního střediska Rybník (49°30’48″N, 12°40’40″E).
Trasa: Rybník – Baarova stezka – rozcestí u býv. Herštejnských chalup – po žluté do zaniklé vesnice Koytany (středně náročná trasa, délka cca 12 km; v případě zájmu se můžeme zajít podívat k pramenu řeky Radbuzy – prodloužení o cca XX km).
Průvodce: Ing. Soňa Semanová a Bc. Miroslav Žižka, DiS. (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: S. Semanová, tel.: 724 776 051
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu, svačinu s sebou.