1.6.2019

Historicko-přírodovědná vycházka po zaniklých sídlech (Lučina, Pila a další). Sraz v 9:00 v Unter Grafenried v Německu. Vycházka povede nenáročným terénem (délka cca 10 km).

Po zaniklých vsích Českého lesa
Den: sobota 1. června 2019
Čas: 9:00
Místo: Sraz v 9:00 v Unter Grafenried v Německu.
Trasa: Vycházka po zaniklých obcích, nenáročný terén (délka cca 10 km).
Průvodce: Zdeněk Procházka (Nakladatelství Českého lesa) a Ing., Mgr. Markéta Kašparová (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: Z. Procházka, tel.: 606 489 226
Poznámka: K dispozici bude tlumočník.