15.6.2019

Vycházka je do území divoké soutěsky řeky Teplé. Nahlédneme do nepřístupného území údolí meandrující řeky, kde se snoubí lidské výtvory s výtvory přírodními. Představíme si zachovalé lesy i ty kulturní ohrožené kůrovcem a povíme si o lesnickém hospodaření v minulosti a dnes. Ukážeme si zajímavé vzácné druhy rostlin a s trochou štěstí potkáme i zdejší vzácné živočichy žijící v místní přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě. Projdeme koutem krajiny, který může překvapit! Exkurzí do přírody s vámi oslavíme vznik CHKO Slavkovský les v roce 1974.

Po lesích i bezlesích divokým údolím Teplé
Den: sobota 15. června 2019
Čas: 9:35
Místo: Sraz v 9:35 na vlakové zastávce Louka u Mariánských Lázní.
Doprava tam: vlak Mariánské Lázně (8:30) – Louka u Mariánských Lázní (9:05), vlak Karlovy Vary (8:59) – Louka u Mariánských Lázní (9:35).
Doprava zpět: vlak Bečov nad Teplou (15:32 nebo 17:37) – Mariánské Lázně (16:16 nebo 18:21), vlak Bečov nad Teplou (15:18 nebo 17:23) – Karlovy Vary (15:48 nebo 17:53).
Trasa: vlaková zastávka Louka – PR Údolí Teplé – část panoramatické stezky – vlakové nádraží Bečov nad Teplou (změna trasy vyhrazena; délka cca 8 km; středně náročné – místy procházení terénem a stoupání do svahu).
Průvodce: Mgr. Jana Rolková a Ing. Tomáš Fiala (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: J. Rolková, tel.: 354 401 968
Poznámka: Nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin na celý den.