27.5.2018

Botanická vycházka zaměřená na květenu vlhkých pcháčových luk a nevápnitých slatinišť s výskytem početné populace prstnatce májového. Na místě také proběhne diskuze o vhodném způsobu obhospodařování lokality.

Den: neděle 27. května 2018
Čas: 11:00
Místo: Sraz v 11:00 ve Staré Huti u Nemanic u odbočky na Jindřichovu Horu (u cedule Přírodní památky Louka u Staré Huti).
Doprava tam a zpět: pouze individuální.
Trasa: Chůze po vlhkých loukách na pozemcích přírodní památky Louka u Staré Huti (délka cca 1 km).
Průvodce: Jiří Sladký (AOPK ČR, RP CHKO Český les) a František Groessl (ZO ČSOP Libosváry)
Kontakt: J. Sladký, tel.: 728 496 065
Poznámka: Akce se koná za každého počasí, nepromokavá obuv nutností, botanické klíče a lupy vítány.

AKTUALITY 

Květy Ohře z raftu

S botaniky na Soos a okolí

S botaniky na Ašsko