29.6.2019

V první části trasy zamíříme k cíli vycházek prvních zdejších turistů – přírodní vyhlídce Muschelhütte; ačkoli výhledu do okolí již dlouho brání vzrostlé stromy, okolní bizarní seskupení mohutných balvanů přezdívané skalní město Na Kollerce zanechá v návštěvníkovi neméně působivý dojem. Do Staré Knížecí Huti se vrátíme okruhem přes osadu Háje, kde v bývalých zahradách najdeme tradiční krajové odrůdy ovocných stromů reprezentující genové šlechtitelské bohatství a diverzitu v českoleském příhraničí. Druhá část trasy povede po naučné stezce Historie sklářství, s daným tématem se budete moci seznámit především prostřednictvím naučných tabulí. Praktická ukázka bude zaměřena na život v tůních několik let po jejich vyhloubení. Celou trasou nás budou provázet další ukázky praktických opatření ke zlepšení přírodního prostředí realizované pod záštitou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Správy CHKO Český les.

Okolím Staré Knížecí Huti: geologie, člověk, současná péče o přírodu
Den: sobota 29. června 2019
Čas: 10:40
Místo: Sraz v 10:40 u autobusové zastávky ve Staré Knížecí Huti.
Doprava tam: bus Tachov, autobusové nádraží (10:07) – Stará Knížecí Huť (10:39).
Doprava zpět: bus Stará Knížecí Huť (16:16) – Tachov, autobusové nádraží (16:44).
Trasa: Trasa povede dvěma kratšími okruhy v okolí Staré Knížecí Huti (celková délka cca 13 km).
Průvodci: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zuzana Blažková (obě AOPK, Správa CHKO Český les), Václav Pachl (geolog, LB Minerals s r.o.) a hosté
Kontakt: E. Stehlíková, tel.: 734 792 387
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.

AKTUALITY