KNEDLÍK - KLOSS - KNÖDEL ANEB KNEDLÍKOVÉ NEBE  
 
-
VÝSTAVA A DOPROVODNÉ AKCE - 28. SRPNA 2009 AŽ 14. ÚNORA 2010
-
-
Výstava "Knedlík - Kloss - Knödel aneb knedlíkové nebe" byla partnerským projektem, připraveným již v roce 2007 na němž spolupracovala Muzea města Deggendorf a Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb. V roce 2009 byla výstava (a s ní spojený doprovodný program) představena v Krajském muzeu Karlovarského kraje Muzeu Cheb. Základní koncept výstavy vyšel z původní německé verze realizované v Deggendorfu a byl rozšířen a doplněn o část českých reálií, s pozorností zaměřenou především na oblast chebského regionu. Připraven byl i výpravný česko-německý katalog.
Výstava se zaměřila na prezentaci gastronomického fenoménu bavorské a české kuchyně - knedlíku - muzejními prostředky. Byla zde zachycena historie tohoto pokrmu v českém i německém prostředí, zmíněny byly i souvislosti celoevropské. Vystavené předměty prezentovaly také kuchyňské vybavení potřebné pro výrobu knedlíků. Knedlíky se odrážejí v písních, v literatuře, v pohádkách či pověstech. Kuchyně je místo pohody a přátelství. Výstava si vytyčila za cíl přispět k vzájemnému poznávání obyvatelstva na obou stranách hranice. V Čechách i v Bavorsku je knedlík považován za národní poklad. Cílem výstavy bylo také ukázat, že tento poklad nezná hranice, že je naším společným dědictvím, které nezná jazykové ani územní rozdíly. Spolu s výstavou se uskutečnila v prostorách muzea, ale i mimo ně celá řada akcí pro veřejnost, speciální programy byly připraveny také pro školy.
-
Výstava byla součástí tříletého německo-českého projektu
Městského muzea v Deggendorfu (2007), Domu franckých dějin v Abenbergu (2008) a KMKK, p.o., Muzea Cheb (2009)
-
 
Úvodní slovo
Katalog výstavy
Doprovodné akce
Fotodokumentace
Články a zajímavosti
Knedlíkové recepty
Knedlíkové písně