19.5.2018

Vycházka zaměřená na botanické krásy nově vyhlášené přírodní památky Niva Bílého potoka. Během vycházky uvidíme např. prstnatec májový, vachtu trojlistou, zdrojovku potoční a mnoho dalších druhů. Povíme si i o ochraně přírodní památky a péči o ní. A jelikož v památce nejsou jen mokřadní louky, ale i olšiny, dozvíme se i nějaké zajímavosti z pohledu lesníka.

Objevte spolu s námi krásy nové přírodní památky Niva Bílého potoka
Den: sobota 19. května 2018
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 na parkovišti v obci Halže na rohu ulice Kaštanové a Poštovní (49°49’52″N, 12°34’47″E).
Trasa: Středně náročná trasa, od parkoviště ke sjezdu na louku po silnici a pak mokřadními loukami mimo značené a zpevněné cesty (délka cca 4 km).
Průvodce: Mgr., Ing. Markéta Kašparová a Bc. Miroslav Žižka, DiS. (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: M. Kašparová, tel.: 728 496 178
Poznámka: Nepromokavá obuv a oblečení do terénu (půjde se mokřady). Nezapomeňte svačinu!

AKTUALITY