13.7.2019

Na trase uvidíme typickou vegetaci vrchovišť i vzácné rostliny a lišejníky sukcesně mladých ploch bývalého cínového dolu. Pro vstup do národní přírodní rezervace je udělena pro tuto akci výjimka pro omezený počet účastníků. Proto je nutné se na tuto akci předem přihlásit.

NPR Rolavská vrchoviště – klenot Kraslicka
Den: sobota 13. července 2019
Čas: bude upřesněn přihlášeným zájemcům.
Místo: Sraz na návsi v Přebuzi.
Doprava: pouze individuální.
Trasa: Přesun auty na Rolavský vrch (Kranisberk), odtud pěšky na vrchoviště Brumiště, do areálu bývalého cínového dolu Rolava a na rašeliniště u rybníka Lícha (délka cca 10 km).
Průvodce: Ing. Petr Uhlík (Muzeum Sokolov)
Kontakt: P. Uhlík tel. 352 324 024 nebo e-mail: uhlik@muzeum-sokolov.cz
Poznámka: Pro vstup do národní přírodní rezervace je udělena pro tuto akci výjimka pro omezený počet účastníků. Proto je nutné se na tuto akci předem přihlásit (viz kontakt). Obuv a oblečení do podmáčeného terénu, pláštěnku a lupu sebou. Vzhledem k podmáčenému a poddolovanému terénu zanechejte, prosím, děti a domácí mazlíčky doma. Děti do 14 let pouze po předchozí domluvě s průvodcem (viz kontakt).

AKTUALITY