29.6.2018

Na trase uvidíme typickou vegetaci vrchovišť i vzácné rostliny a lišejníky sukcesně mladých ploch bývalého cínového dolu. Trasa: Přesun auty na Rolavský vrch (Kranisberk), odtud pěšky na jedno z vrchovišť a do areálu bývalého cínového dolu Rolava (délka cca 5–10 km).

Den: sobota 29. června 2018
Čas: bude přihlášeným zájemcům upřesněn e-mailem.
Místo: Sraz na návsi v Přebuzi.
Doprava tam a zpět: pouze individuální.
Trasa: Přesun auty na Rolavský vrch (Kranisberk), odtud pěšky na jedno z vrchovišť a do areálu bývalého cínového dolu Rolava (délka cca 5–10 km).
Průvodce: Ing. Petr Uhlík (Muzeum Sokolov)
Kontakt: P. Uhlík, tel.: 352 324 024 nebo e-mail: uhlik@muzeum-sokolov.cz
Poznámka: Pro vstup do národní přírodní rezervace je udělena pro tuto akci výjimka pro omezený počet účastníků. Proto je nutné se na tuto akci předem přihlásit u P. Uhlíka na tel.: 352 324 024 nebo uhlik@muzeum-sokolov.cz. Obuv a oblečení do podmáčeného terénu, pláštěnku a lupu sebou. Vzhledem k podmáčenému a poddolovanému terénu zanechejte, prosím, děti a domácí mazlíčky doma.